Views
7 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương trình hồi quy đầy đủ của đường chuẩn Hg có dạng: Abs = -0,00393+0,0241.C Trong đó: Abs là nồng độ hấp thụ của Hg CHg là nồng độ Hg (ppb) Giới hạn phát hiện Hg bằng phép đo hóa hơi lạnh theo đường chuẩn: Độ lệch chuẩn: SD = = 1,589.10 -3 (ppb) Giới hạn định lượng Hg bằng phép đo hó hơi lạnh theo đường chuẩn: (ppb) Giới hạn phát hiện là 0,19 (ppb) và giới hạn định lượng là 0,67 (ppb). Đường chuẩn này được sử dụng trong quá trình xác định thuỷ ngân tổng số. 3.1.3. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phép đo Để kiểm tra tính ổn định và chính xác của phép đo ta pha 3 mẫu trong các điều kiện và thành phần giống như mẫu chuẩn. Thực hiện đo mỗi mẫu 6 lần. Kết quả thí nghiệm được xử lý thống kê theo các công thức sau: [23] Độ lệch chuẩn: S n i1 X i X n 1 S Hệ số biến động: % RSD . 100 X Trong đó: n: số lần phân tích lặp lại DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Xi: Giá trị phân tích lần thứ i X : Giá trị trung bình của i lần phân tích 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chuẩn student: t X μ: giá trị nồng độ thực (nồng pha ban đầu) Với độ chính xác: S t.S Bảng 3.8: Kết quả sai số và độ lặp lại của phép đo As Nồng độ chuẩn bị (ppb) 4,00 8,00 10,00 Lần 1 4,02 8,01 10,01 Nồng độ Lần 2 3,94 7,82 9,98 phát hiện Lần 3 3,84 7,96 10,02 được qua các Lần 4 4,03 7,40 9,86 lần đo Lần 5 3,98 7,90 9,95 (ppb) Lần 6 3,92 7,93 9,85 Giá trị nồng độ trung bình ( X ) 3,95 7,91 9,95 Độ lệch chuẩn (S) 0,086 0,122 0,095 Hệ số biến động (%RSD) 2,18 1,54 0,95 Chuẩn student (t) 0,58 0,73 0,52 Độ chính xác 0,02 0,036 0,02 Bảng 3.9: Kết quả sai số và độ lặp lại của phép đo Pb Nồng độ chuẩn bị (ppb) 3,00 6,00 9,00 Nồng độ phát hiện được qua các lần đo (ppb) n Lần 1 2,96 5,92 8,87 Lần 2 2,92 6,01 8,96 Lần 3 2,97 5,99 8,92 Lần 4 2,85 5,91 8,96 Lần 5 2,96 5,97 8,94 Lần 6 2,88 5,89 8,89 Giá trị nồng độ trung bình ( X ) 2,92 5,95 8,92 Độ lệch chuẩn (S) 0,097 0,071 0,095 Hệ số biến động (%RSD) 3,32 1,19 1,06 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chuẩn student (t) 0,82 0,7 0,84 Độ chính xác 0,032 0,02 0,03 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 47 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Phân tích và đánh giá CLN giếng khu vực xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình