Views
9 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.10: Kết quả sai số và độ lặp lại của phép đo Hg Nồng độ chuẩn bị (ppb) 0,50 1,00 4,00 Nồng độ phát hiện được qua các lần đo (ppb) Lần 1 0,44 0,88 3,93 Lần 2 0,47 0,95 3,87 Lần 3 0,47 0,87 3,94 Lần 4 0,48 0,88 3,96 Lần 5 0,48 0,93 3,92 Lần 6 0,45 0,91 3,86 Giá trị nồng độ trung bình ( X ) 0,465 0,89 3,913 Độ lệch chuẩn (S) 0,042 0,11 0,101 Hệ số biến động (%RSD) 9,03 12,4 2,58 Chuẩn student (t) 0,83 1,0 0,86 Độ chính xác 0,014 0,044 0,035 So sánh ttính với ttra bảng (0,95; 5) = 2,571 ta thấy ttính < ttra bảng do đó các giá trị thu được không mắc sai số hệ thống. đối cao. Từ các kết quả thu được ta thấy phép đo có độ lặp lại tốt, độ chính xác tương 3.1.4. Đánh giá hiệu suất thu hồi Để đánh giá hiệu suất thu hồi chúng tôi đã tiến hành phân tích mẫu nước và mẫu đất thực tế sau đó thêm vào một hàm lượng xác định As 2+ và Pb 2+ , Hg 2+ vào dung dịch mẫu phá tổng cần xác định sau đó tiến hành xử lí mẫu. Tính toán hiệu suất thu hồi: Trong đó: Rec: hiệu suất thu hồi (%) Xx: hàm lượng kim loại trong mẫu thêm chuẩn (mg/l). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Xb: hàm kim loại trong mẫu phân tích (mg/l). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tổng kim loại Xsp: hàm lượng kim loại thêm vào mẫu phân tích (mg/l). Kết quả xác định hiệu suất thu hồi được chỉ ra trong bảng 3.11 Bảng 3.11: Hiệu suất thu hồi của As, Pb, Hg trong mẫu nước Nồng độ ban đầu (ppb) As 5,72 Pb 8,24 Hg 1,82 Tổng kim loại Nồng độ thêm chuẩn (ppb) Nồng độ sau khi thêm chuẩn (ppb) Hiệu suất thu hồi (%) 2,00 1,90 95,00 4,00 3,85 96,25 8,00 7,78 98,40 5,00 4,88 97,60 10,00 9,89 98,90 15,00 14,41 96,06 0,50 0,45 90,00 1,00 0,96 96,00 4,00 3,96 99,00 Bảng 3.12: Hiệu suất thu hồi của As, Pb, Hg trong mẫu đất Khối lượng ban đầu (mg/kg) As 3,73 Pb 10,70 Hg 0,29 Khối lượng thêm chuẩn (mg/kg) Khối lượng sau khi thêm chuẩn (mg/kg) Hiệu suất thu hồi (%) 0,20 0,190 95,05 0,40 0,379 94,75 0,80 0,778 97,25 0,50 0,487 97,40 1,00 0,980 98,00 1,50 1,468 97,86 0,05 0,047 94,00 0,10 0,910 91,00 Hiệu suất thu hồi trung bình (%) 96,55 97,52 95,00 Hiệu suất thu hồi trung bình (%) 95,68 97,75 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 94,08 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 49 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Hóa Phóng Xạ Lý Thuyết Và Bài Tập
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
CHƯƠNG 1 PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN - MTA