Views
3 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định sinh hoạt khu mỏ than Khe Sim Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân lao động có thể sẽ trở thành nguồn ô nhiễm đáng kể. mỏ khe sim nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà sinh hoạt chung của mỏ gồm: nhà giao ca, nhà ăn, nhà tắm giặt, sấy quần áo nhà đèn, y tế trí số 1, 2 có ảnh hưởng trực tiếp nên tổng hàm lượng tổng số As, Pb, Hg cao hơn so với vị trí còn lại. Vị trí số 4, 5 là nước đã qua hệ thống xử lí nước thải trước khi thải vào môi trường đã đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. Nồng độ (mg/Kg) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 MĐ1 MĐ2 MĐ3 MĐ4 MĐ5 Mẫu đất khu vực mỏ than Khe Sim MĐ1: Mẫu đất số1 MĐ2: Mẫu đất số 2 Asen Chì Thuỷ Ngân MĐ3: Mẫu đất số 3 MĐ4: Mẫu đất số 4 MĐ5: Mẫu đất số 5 Hình 3.10: Tổng hàm lượng kim loại nặng đất khu mỏ than Khe Sim Qua các kết quả phân tích tại các điểm MĐ1, MĐ2 thì hàm lượng nguyên tố Asen đã vượt quá mức cho phép so với quy chuẩn. Hàm lượng kim loại chì tuy vẫn chưa vượt quá lượng cho phép nhưng tương đối cao vì đây là khu vực tập trung khai thác than nên đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất. Các mẫu nước, đất được lấy phân tích xung quanh khu vực khai thác than của mỏ than Khe Sim đều mang tính đại diện và đặc trưng cho khu vực lấy mẫu. Vì diện tích khu mỏ quá lớn nên số lượng mẫu được lấy và mang phân tích vẫn còn nhiều hạn chế và đánh giá chưa hết các hàm lượng tổng số nguyên tố Asen và kim loại nặng chì, thuỷ ngân tổng số trong nước và đất cũng như đánh giá xác thực về mức độ ô nhiễm của khu vực nghiên cứu. Như vậy ta thấy môi trường đất tại vị trí khu vực diễn ra hoạt động khai thác DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN than có sự ô nhiễm asen, hàm lượng chì cao còn các vị trí khác xa khu vực khai thác có nguy cơ gây ô nhiễm. Với môi trường nước chưa có vị trí nào hàm lượng tổng số MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 56 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Asen, Chì, Thuỷ ngân vượt quá QCVN 08: 2008/BTNMT cho phép tuy nhiên đó vẫn là nguồn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 3.3. So sánh kết quả phân tích phân tích mẫu theo phương pháp ICP-OES và phương pháp AAS Để so sánh kết quả đạt được của hai phương pháp hấp thụ nguyên tử AAS và quang phổ phát xạ ICP-OES chúng tôi dùng phương pháp đồ thị bằng cách biểu diễn các điểm trên đồ thị là nồng độ mẫu đo được bằng 2 phương pháp trên hệ tọa độ X, Y hai chiều. Đồ thị được vẽ bằng phần mềm origin 8.5: trục X biểu diễn kết quả đo của phương pháp ICP-OES, trục Y biểu diễn kết quả đo của phương pháp AAS. Nếu hệ số tương quan r đạt gần 1 thì X, Y có tương quan tuyến tính. Nếu r không đạt gần đến 1 thì cần tính ttính theo công thức Trong đó: r: là hệ số tương quan pearson n: Số thí nghiệm So sánh ttính với tbảng (p= 0,95; f= n-2) sử dụng chuẩn t 2 phía. Nếu ttính < tbảng thì X, Y không tương quan nghĩa là 2 phương pháp cho kết quả đo không phù hợp phù hợp.[23] Nếu ttính > tbảng thì X, Y tương quan nghĩa là 2 phương pháp cho kết quả đo Bảng 3.21: Kết quả đo Asen trong mẫu nước Số TT Phương pháp AAS (ppb) Phương pháp ICP-OES(ppb) 1 5,83 5,81 2 2,89 3,02 3 3,94 3,65 4 3,31 3,03 5 2,37 2,00 6 4,24 4,13 7 5,69 5,62 8 5,72 5,67 9 3,27 3,20 10 3,68 3,44 11 4,18 4,11 12 3,12 3,03 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 57 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Các phương thức tạo cơ hội cho học sinh phát triển tư duy phê phán thông qua việc dạy học chương Nguyên tử Hóa học 10 THPT (2017)
Nghiên cứu xác định dạng crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lí hiện đại & Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng AAS
Topics for speaking test (Các chủ đề và bài mẫu cho kỳ thi nói trong Tiếng Anh)
Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9
Phân tích và đánh giá CLN giếng khu vực xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình