Views
6 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định STT 1 2 3 4 5 Phương pháp ICP - OES (mg/kg) 22,392 20,122 10,357 8,893 3,730 Phương pháp AAS (mg/kg) 23,320 20,821 10,622 9,121 3,738 (mg/kg) Phuong pháp AAS 20 10 0 Equation Weight Residual Sum of Squares 0 5 10 15 20 25 Phuong pháp ICP-OES y = a + b*x No Weighting 0,00901 Pearson's r 0,99998 Adj. R-Square 0,99996 Value Standard Error B Intercept -0,19454 0,05171 B Slope 1,04734 0,00348 (mg/kg) Hình 3.13: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với Asen trong mẫu đất Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: a = -0,19; b = 1,05; r = 0,9999 Các đại lương thống kê tương ứng là: độ sai chuẩn SEa= 0,05171; SEb= 0,00348. Giá trị chuẩn t với 3 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là tbảng= 3,18 Vì vậy hệ số của a và b tương ứng là: a = -0,19 ± 0,16 b = 1,05 ± 0,01 ttính = = 122,5 Kết quả này cho thấy r đạt gần 1, ttính > tbảng điều đó chứng tỏ không có bằng chứng về sự khác giữa hai tập số liệu đo chì trong các mẫu nước của 2 phương pháp. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bảng 3.24: Kết quả đo Chì trong mẫu đất MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định STT 1 2 3 4 5 Phương pháp P ICP-OES (mg/kg) 68.020 48.190 20.694 18.401 10.702 Phương pháp AAS (mg/kg) 68.142 48.246 20.722 18.341 10.710 (mg/kg) Phuong pháp AAS 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Equation Weight Residual Sum of Squares y = a + b*x 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Phuong pháp ICP-OES No Weighting 0,00494 Pearson's r 1 Adj. R-Square 1 Value (mg/kg) Standard Error B Intercept -0,04717 0,03334 B Slope 1,00235 8,42551E-4 Hình 3.14: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với chì trong mẫu đất Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: a = -0,05; b = 1,00; r = 1 Các đại lương thống kê tương ứng là: Độ sai chuẩn SEa= 0,03334; SEb= 8,4255.10 -4 Giá trị chuẩn t với 3 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là tbảng = 3,18 Vì vậy hệ số của a và b tương ứng là: a = -0,05 ± 0,11 b = 1,00 ± 0,003 Kết quả này cho thấy các giá trị r = 1. Như vậy, kết quả đo chì của hai phương pháp là phù hợp Bảng 3.25: Kết quả đo thủy ngân trong mẫu đất DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN STT 1 2 3 4 5 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 61 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)