Views
9 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Phương pháp ICP-OES (mg/kg) 0.996 0.873 0.426 0.293 0 Phương pháp AAS(mg/kg) 0.982 0.836 0.411 0.290 0.122 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định đo phù hợp. (mg/kg) Phuong pháp AAS 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Equation Weight Residual Sum of Squares 0,0 0,5 1,0 Phuong pháp ICP-OES y = a + b*x No Weighting 0,00651 Pearson's r 0,99391 Adj. R-Square 0,9838 (mg/kg) Value Standard Error B Intercept 0,07204 0,03588 B Slope 0,8813 0,05642 Hình 3.15 : Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với thủy ngân trong mẫu đất Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: r = 0,994 Các đại lương thống kê tương ứng là: Độ sai chuẩn SEa= 0,03588; SEb= 0,05642 Giá trị chuẩn t với 3 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là tbảng = 3,18 Vì vậy hệ số của a và b tương ứng là: tính = = 15,74 Kết quả này cho thấy giá trị ttính > tbảng nghĩa là 2 phương pháp cho kết quả Như vậy, hai phương pháp phân tích kết quả đo hàm lượng tổng số Asen, chì trong các mẫu nước và đất ở xung quanh khu vực mỏ than Khe Sim cho kết quả phù hợp. Riêng thuỷ ngân kết quả đo theo phương pháp ICP-OES nhiều mẫu không phát hiện được nên phương pháp này không nên dùng để xác định hàm lượng thuỷ ngân trong đối tượng của đề tài. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định KẾT LUẬN Từ những kết quả thu được của đề tài: ‘‘ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ THỦY NGÂN, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT ĐẤT KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ ’’ , có thể rút ra một số kết luận sau: 1. Xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phép đo: As: 0,75 - 2,49 (ppb) Pb: 0,59 - 1,97 (ppb) Hg: 0,19-0,67 (ppb). Đánh giá độ lặp lại tốt, độ thu hồi cao: đạt từ 94,1% - 97,7% phù hợp với phép phân tích. 2. Từ quy trình đã xây dựng chúng tôi tiến hành đo mẫu thực tế ở khu vực mỏ than Khe Sim trên thiết bị: quang phổ hấp thụ nguyên tử (GF-AAS phân tích As, Pb tổng số, phương pháp hydrua hóa không ngọn lửa cho phân tích thủy ngân tổng số). 3. Kết quả đo tổng hàm lượng asen, chì, thuỷ ngân cho thấy nồng độ asen ở mẫu nước thải mỏ có nồng độ từ 2,37 - 5,83 (ppb). Mẫu nước mặt dao động từ 3,27 - 5,72 (ppb). Nước thải sinh hoạt một số mẫu không phát hiện , nồng độ mẫu cao nhất đạt 4,18 (ppb). Mẫu đất dao động từ 3,738 - 23,320 (mg/kg). Kết quả đo nồng độ Chì ở mẫu nước thải mỏ dao động từ 7,28 - 23,82 (ppb). Mẫu nước mặt dao động từ 6,76-16,68 (ppb). Nước thải sinh hoạt một số mẫu không phát hiện , nồng độ mẫu cao nhất đạt 16,34 (ppb). Mẫu đất từ 10,710 - 68,142 (mg/kg). Kết quả đo nồng độ Thuỷ ngân của mẫu nước thải mỏ: 1,72 - 5,94 (ppb). Mẫu nước mặt dao động từ 0,52 - 1,82 (ppb). Nước thải sinh hoạt dao động từ 0,42 - 3,24 (ppb). Mẫu đất dao động từ 0,122-0,982 (mg/kg). Như vậy, kết quả phân tích cho thấy một số mẫu đất hàm lượng Asen vượt DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN quá quy chuẩn cho phép. Một số mẫu nước và đất còn lại tuy hàm lượng tổng nguyên tố chưa vượt quá quy chuẩn cho phép nhưng với hàm lượng tương đối cao cũng là mối nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm tác động không nhỏ tới môi trường xung 63 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Hóa Phóng Xạ Lý Thuyết Và Bài Tập
CHƯƠNG 1 PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN - MTA