Views
8 months ago

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN, CHÌ, ASEN TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC MẶT VÀ ĐẤT Ở KHU VỰC MỎ THAN KHE SIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ (2016)

https://app.box.com/s/qbs13c5tlt2ulzmuoolifyiorbqw181n

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com quanh. Kết quả đo mẫu thực tế thu được từ hai phương pháp là tương đồng nghĩa là 2 phương pháp này phù hợp dùng để nghiên cứu đối tượng trong đề tài . http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hồng Quyên, Khai thác khoáng sản đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thông tin mạng internet website http/ thegioimoitruong.vn, 2015. 2. Pollution Isues, Coal, thông tin mạng internet website: http://www.pollutionissues.com /Br-Co /Coal.html 3. Vernet, J.P. (Edited), Heavy Metals in the Environment. Elssevier, Amsterdam - London - NewYork - Tokyo, 1991, pp 42 - 47 4. Phạm Ngọc Thụy, Nguyễn Đình Mạnh, Đinh Văn Hùng, Nguyễn Viết Tùng, Ngô Xuân Mạnh, “Hiện trạng về kim loại nặng (Hg, As, Pb, Cd) trong đất, nước và một số rau trồng trên khu vực huyện Đông Anh-Hà Nội”, Tạp chí khoa học và Nông nghiệp, 2006, 4+5. 5. Hoàng Thị Thanh Thủy, Nguyễn Như Hà Vy, Từ Thị Cẩm Loan “Nghiên cứu địa hóa môi trường một số kim loại nặng trong trầm tích sông rạch Thành phố Hồ Chí Minh” Tạp chí phát triển KHCN, 2007, tập 10. 6. Vũ Đức Lợi, Nghiên cứu xác định một số dạng thuỷ ngân trong các mẫu sinh học và môi trường, Luận án tiến sĩ hoá học, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, Hà Nội, 2008, 61-63. 7. Nguyễn Đức Vận, Các kim loại điển hình, Hóa vô cơ, Nxb Khoa học và kĩ thuật, Hà Nội, 2004, tập 2, 123-147. 8. WHO, trích trong Lars Jarup, 1995 9. Trịnh Thị Thanh, Độc học, môi trường và sức khoẻ con người, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 10. Cotton. F. Wilkinson. G. Cơ sở lí thuyết hóa vô cơ. Người dịch: Lê Mậu DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Quyền, Lê Chí Kiên, Nhà xuất bản và trung học chuyên nghiệp, 1984, tập 1, trang 178. 64 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 11. Guanhong Tao & Elo.H. Hansen, “ An international analytical asen science journal”, Analyst, 1994, 119, 333-337. 12. Đại học Khoa học Tự nhiên, Hội thảo Quốc tế Ô nhiễm Asen: Hiện trạng tác động đến sức khỏe con người và các giải pháp phòng ngừa, 2000. 13. Asenic, Environment Health Crieria 18, Geneva, 1981. 14. Hoàng Nhâm, Hóa học vô cơ, Nhà xuất bản giáo dục, 2000, tập 3, 253-272. 15. Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội. Hoá Học Môi Trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội, 1999. 16. Phạm Luận, Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2006. 17. Phạm Luận, Cơ sở lý thuyết của phương pháp phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử, Trường đại học khoa học - tự nhiên, Hà Nội, 1998, Phần I, Phần II. 18. Xiandeng Hou and Bradley T. Jones, John Wiley & Sons Ltd, Chichester Inductively Coupled Plasma/Optical Emission Spectrometry, 2000. 19. M. Bettinellia, G. M. Beone, S. Speziaa and C. Baffi, “Determination of heavy metals in soils and sediments by microwave-assisted digestion and inductively coupled plasma optical emission spectrometry analysis”, Analytica Chimica Acta, 2000, 424, p. 289-296. 20. Xiaodan Wang, Genwei Cheng, Xianghao Zhong và Mai - Heli, “Trace elements in sub-alpine forest soils on the eastern edge of the Tibetan Plateau, China”, Environ Geol, 2008. 21. Tessieretal, A., Campell, P.G.C., Blsson, M “Squential extraction procedure forr the speciation of particulate trace metal”, Anal Chem, 1979, 51, 844 - 851. 22. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường công ty TNHH MTV Khe Sim, 2015, 38-45. 23. Tạ Thị Thảo, Giáo trình thống kê trong hoá phân tích, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định đồng thời hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh khu vực Núi Pháo Đại Từ Thái Nguyên bằng phương pháp Von Ampe hòa tan (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Phân tích và đánh giá CLN giếng khu vực xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
CHƯƠNG 1 PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN - MTA