Views
8 months ago

Konsepprogram 10 April 2018

Inhoudsopgawe Table of

Inhoudsopgawe Table of Content 1 Reëlingskomitee Organising Committee 2 Program Programme 4 Algemene Inligting 5 General Information 6 Statistiek Statistics 7 Sprekers Speakers 9 Hoofborg Main Sponsor 10 Hoofborg Main Sponsor 11 Uitstallers Exhibitors 12 Borge Sponsors i

Reëlingskomitee Organising Committee Louis Swanepoel President en Programkoördineerder President and Programme Co-ordinator Chris Klopper Hoof Uitvoerende Beampte Chief Executive Officer Jan Stroebel Voorsitter (Oos-Kaap) Chairperson (Eastern Cape) Piet Snyders Organiseerder Organiser Debbie Harvey Provinsiale Sekretaris (Oos-Kaap) Provincial Secretary (Eastern Cape) Charné Willemse Administratiewe Assistent Administrative Assistant Samantha Solomon Administratiewe Assistent Administrative Assistant Drik Greeff Tegniese Ondersteuning Technical Support 1

Kingston Frontenacs GameDay April 10, 2018
April 2018