Views
8 months ago

Konsepprogram 10 April 2018

Program | Programme

Program | Programme Sondag | Sunday, 9 September 2018 11:00 – 18:00 REGISTRASIE | REGISTRATION 18:00 – 18:30 VERVERSINGS | REFRESHMENTS Programleier | Programme Director: Jan Stroebel 18:30 – 18:45 GROETEBOODSKAP | GREETINGS Pieter Swart (NMU) 18:45 – 19:00 SAMESANG | WORSHIP Colin Bartle & Botes Gresse 19:00 – 19:45 OORDENKING Fika van Rensburg Maandag | Monday, 10 September 2018 Programleier | Programme Director: Louise Lemmer 08:30 – 08:40 SAMESANG & OPENING XXXXXXXXXXXX 08:40 – 08:50 ORGANISATORIESE REËLINGS | ORGANISATIONAL ARRANGEMENTS Jan Stroebel 08:50 – 09:10 VERWELKOMING | WELCOME Louis Swanepoel, President 09:1010:00 HEAD, HEART, GUTS Quinton Coetzee 10:00 – 10:40 THE PRINCIPLES OF ETHICAL MANAGEMENT Magda Wierzycka 10:40 – 11:10 Verversings | Refreshments 11:10 – 12:10 MUSIEK EN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE GP van Rheede van Oudtshoorn 12:10 – 12:55 PRESSURE AND STRESS: LIFE’S LESSONS Tim Noakes 12:55 – 14:00 Middagete | Lunch xxxxxxxxxxxxx 14:00 – 15:15 SEMINAARSESSIES | SEMINAR SESSIONS LOKAAL DIE VOORGESTELDE INPERKINGS VAN BEHEERLIGGAME SE BEVOEGDHEDE: WAT Hoofsaal STAAN ONS TE DOEN? Paul Colditz LEESVERMOËNS VAN LEERDERS: IS DAAR REDE TOT KOMMER? xxxxx Xxxxxxx DISSIPLINE: WAT IS DIE BELEWENIS VAN SAOU-LEDE? xxxxx xxxxxxxx INDEPENDENT SCHOOLS: WHAT MUST WE PLACE ON THE AGENDA FOR xxxxx DISCUSSION WITH THE EDUCATION AUTHORITIES? xxxxxxxxx 19:00 – 22:00 Aandete | Dinner xxxxxxxxxxxxx 2

Dinsdag | Tuesday, 11 September 2018 Programleier | Programme Director: Louis Swanepoel 08:30 – 08:40 SAMESANG & OPENING XXXXXXXXXXXX 08:40 – 08:50 ORGANISATORIESE REËLINGS | ORGANISATIONAL ARRANGEMENTS Jan Stroebel 08:50 – 09:50 DIE STAND VAN DIE ORGANISASIE Chris Klopper 09:55 – 10:35 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx 10:35 – 11:10 Verversings | Refreshments 11:10 – 12:05 WATER: WAT BEHOORT SKOLE TE DOEN? xxxxxxxxxxxx 12:05 – 12:55 A NEW PRESIDENT FOR SOUTH AFRICA: WHAT CAN BE EXPECTED? Moeletsi Mbeki 12:55 – 14:00 Middagete | Lunch xxxxxxxxxxxxx 14:00 – 15:15 SEMINAARSESSIES | SEMINAR SESSIONS LOKAAL DIE KURRIKULUMBOUSTENE VIR DIE INTERSENFASE xxxxx xxxxxxxxxxxx DISSIPLINE: WAT IS DIE BELEWENIS VAN SAOU-LEDE? Hoofsaal Xxxxxxx OLSOB-KURRIKULUM: HOE VORDER DIE IMPLEMENTERING? xxxxx xxxxxxxx DIE KEUSE VAN ‘N AFTREEOORD: WAT MOET VERREKEN WORD? xxxxxxxxx xxxxx Woensdag | Wednesday, 12 September 2018 Programleier | Programme Director: Paul Sauer 08:30 – 08:40 SAMESANG & OPENING XXXXXXXXXXXX 08:40 – 08:50 ORGANISATORIESE REËLINGS | ORGANISATIONAL ARRANGEMENTS Jan Stroebel 08:50 – 09:40 DIE INVLOED VAN DIE ONTVOUENDE POLITIEKE GEBEURE OP DIE ONDERWYS Barnard Beukman 09:40 – 10:40 HOE BLY EK STAANDE TE MIDDE VAN AL DIE UITDAGINGS? Johan Smit 10:40 – 11:00 GROETE EN BEDANKINGS Louis Swanepoel 11:00 – 11:00 Verversings | Refreshments Baie dankie vir u samewerking Sien u weer in 2019 Voorspoedige reis Thank you for your co-operation See you again in 2019 Have a safe journey 3

Kingston Frontenacs GameDay April 10, 2018