Views
3 months ago

SMME NEWS - APR 2016 ISSUE

for weddings, parties,

for weddings, parties, functions, 6 SMME NEWS sporting events, corporate events etc. FOR MORE INFO CONTACT 073 325 6954 figurefivemedia@gmail.com facebook.com/figurefivemedia Branded Water with your own company details, logo etc. We also supply themed bottled water for weddings, parties, functions, sporting events, corporate events etc. FIGURE MEDIA Business Marketing and Branding Experts 100 FOR Plates MORE 100 INFO Spoons CONTACT 10 Forks 100073 Glasses 325 6954 100 Desert Bowls 10 Ladels figurefivemedia@gmail.com 10 facebook.com/figurefivemedia Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays FIGURE MEDIA 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths Business Marketing and Branding Experts for weddings, parties, functions, sporting events, corporate events etc. FOR MORE INFO CONTACT 073 325 6954 figurefivemedia@gmail.com facebook.com/figurefivemedia FIGURE MEDIA Business Marketing and Branding Experts Branded Water with your own company details, logo etc. We also supply themed bottled water for weddings, parties, functions, sporting events, corporate events etc. FOR 100 MORE Plates INFO 100 CONTACT Spoons 10 Forks 073100 325 Glasses 6954 100 Desert Bowls 10 Ladels figurefivemedia@gmail.com facebook.com/figurefivemedia 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays FIGURE MEDIA 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths Business Marketing and Branding Experts 18 April 2016 Services 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 100 Plates 100 Spoons 10 Forks 100 Plates 100 Spoons 10 Forks 100 Glasses 100 Desert Bowls 10 Ladels TEL.: 032 551 4311 FAX: 032 551 3887 CELL: 083 225 4475 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 100 Glasses 100 Desert Bowls 10 Ladels 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 Full service yard and gardening service 3 times a week cleaning services 2 times a week laundry service ONLY PAY ONCE MONTLY Service Areas Customer benefits included for all Stanger Ballito services provided Verulam Umhlanga For more info and rates please contact 078 910 4031 or 061 792 5378 100 Plates 100 Spoons 10 Forks 100 Glasses 100 Desert Bowls 10 Ladels 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths 100 Plates 100 Spoons 10 Forks 100 Glasses 100 Desert Bowls 10 Ladels 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 100 Plates 100 Spoons 10 Forks 100 Plates 100 Spoons 10 Forks 100 Glasses 100 Desert Bowls 10 Ladels 100 Glasses 100 Desert Bowls 10 Ladels 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 100 Plates 100 Spoons 10 Forks 100 Plates 100 Spoons 10 Forks 100 Glasses 100 Desert Bowls 10 Ladels 100 Glasses 100 Desert Bowls 10 Ladels 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces 10 Medium Serving Bowls 10 Overlays 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths 10 Large Spoons 10 Water Jugs 100 Teaspoons 4m Décor with lights R1600 Serendipity Cater & Hire 071 462 7559 . 084 653 0091 10 Large Serving Bowls 10 Centre Pieces * 10 We Medium change/upgrade Serving Bowls windows. 10 Overlays 7 and 10 * We install media applications such as AIMP, VLC etc * We install Microsoft Office packages application 10 Small Serving Bowls 10 Table Cloths * We do Free Windows and Drivers update only if you change/ upgraded the PC *We 10 Large can bring Spoons back forgotten 10 Water passwords Jugs without formatting the PC * We offer anti-virus installations (trial) 100 Teaspoons 4m Décor with lights Serendipity Phone number: 0840214511 / 0619801517 Cater & Hire email: synowest@gmail.com R1600 071 462 7559 . 084 653 0091 NOTE: WE DON’T DO PHYSICAL REPAIRS!!! SpecialiSing in: • live Sound • Staging • lighting • Back-line • Musical instruments • audio visuals We cater for eventS like: Weddings, church conferences, Music concerts, road Shows, corporate events, Staff Year end functions etc. Cell: : 083 736 6510 • Fax: 086 274 0397 email: siyabonga.shandu@gmail.com Shop no. 1, 141 Mahatma Gandhi Street (Old Clover Dairy) Kwa-Dukuza B1176 Sundumbili / Mandeni REACH YOUR TARGET MARKET CALL Neresh 073 008 0949 FOR CLASSIFIEDS CONTACT PHUMZILE 032 946 9017/18

18 April 2016 Kungase Kuqopheke Umlando ngo Mrepha wase Mandeni SMME NEWS 7 FOR WHAT IT’S WORTH Marvellous Zondi LINGASE liqophe umlando njengeciko lokuqala elikhuluma isiZulu ukunqoba emncintiswaneni waminyaka yonke womsakazo wesiSuthu, iMotsweding FM, ibhungu elingu mrepha wase Mandeni. Lo mcintiswano owaziwa nge Education Alive, ungenelwe nangu Mrepha wase Mandeni ongu Zamani ‘Man-Z’ Mnqayi. Lo mrepha umangalise abaningi engena kwi Top 5 yalo mncintiswano, kwazise nguyena kuphela owenza lolu hlobo lomculo osesele. Ubunzima lo mncintiswano njengoba bekunamaciko angama 400 asezakhele igama emikhakheni eyahlukene yomculo. Nokho ithalente nobunyoningo ezingomeni zakhe kwenze amajaji ambandakanya namanye amaciko asesele nawo kulo mncintiswano. Amajaji awo yizinkakha zomculo ezifana no Phil Hollis okunguyena ohlele lo mncintiswano, Pat Shange, no Rubs. Yiwo la majaji afake u Zamani ku top 5. Ephawula ku SMME News u Thandeka Ngidi UKUTHUTHUKA kwezobuchwepheshe sekulethe izinguquko eziningi embonini yezobuciko. Ukuba khona kwezinkundla zokuxhumana ezihlukahlukene sekuvulele amaciko amaningi ithuba lothi aziveze futhi aphinde adayise nemisebenzi yawo. Lokhu kuthuthuka kwezobuchwepheshe sekulethe izinguquko embonini yezobuciko, kwenza amaciko asebenzisa i-internet ukusabalalisa umsebenzi wawo. Omunye wala maciko ngu Percy Mdluli KwaKwaDukuza. Isingu 14 iminyaka uPercy aziwa njengembongi kanti kusukela ngo 2008 ube eseqala ukuzikhiphela umculo wakhe. UPercy waziwa kakhulu ngokubhala ngezihloko ezineziyalo ezibhekiswe kakhulukazi entsheni. Ezinye zezinkondlo eziyintandokazi kubalandeli bakhe ilezo ezisihloko sithi: ‘Ngisikhiphe noma ngisigcine neNtshawini’ eziphuma kwi albhamu yakhe yokuqala eyayibizwa nge ‘First impressions last’. UPercy uthi umculo nezinkondlo zakhe sekuyatholakala mahhala kufacebook ngaphansi kwe datafilehost. Uthi lokhu kuyamsiza ‘Man-Z’ uthe, “Ngezwa ngalo mncintiswano ngitshelwa umngani wami okhuluma isiTswana, wathi ucabanga ukuthi ngingafike ngiwunqobe”. Uqhube wathi ngemuva kokuzwa ngawo, wabe esethumela izingoma zakhe. Phakathi kwamaciko ngama 400, wakhethwa waba ngomunye wabangama-80 ababase behlungiwe ukuba bancintisane. Usukwi internet umculo nezinkondlo zika Percy UPercy ekwi cover yenye yamasingle akhe kakhulu ekuzweni ukuthi abalandeli bakhe baphawula bathini ngomsebenzi wakhe njengoba esethole nabalandeli abavela kwezinye izifundazwe ngemumva kokuthi bezwe izinkondlo zakhe ezifana neMoment of truth noDrago vs Elijah kwi-internet. Uyethemba futhi ukuthi lokhu kungagcina kumsizile ekuthini agcine esehlangene nabanye oproducer abangambeka esicongweni. Kuzokhumbuleka ukuthi omunye wabaculi abaphambili beHip Hop kuleli, uCassper Nyovest uye wahlabana ngenqwaba yezindondo ngengoma yakhe ethi ‘Doc Shebeleza’ kanti akaze akufihle ukuthi leliculo walithunyelelwa ngenye insizwa ayengakaze ahlangane nayo ngaphambilini besebenzisa yona i-internet. UPercy usanda kukhipha ivideo yezinye zezingoma zakhe ebizwa ‘verisimilitude bars’ kanti nayo isiyatholakala ezinkundleni zokuxhumana. Ibhizinisi lakhe lama t-shirts nalo uthi lihamba kahle kakhulu. Mayelana neminye imininingwane, umuntu angaxhumana noPercy kufacebook, nange e-mail ethi:mdlulipercy@ gmail.com. Uyatholakala nakumakhalekhukhwini kulezi zinombolo: 0623813655/0732716920. Ngaphandle kokudlana imilala ngomculo, njengengxenye yalo mncintiswano odonse isonto lonke ngonyaka odlule, amaciko aphinde afundiswa ngebhizinisi lomculo ngosolwazi bakule mboni bevela kwa SAMRO nakwa AIRCO. Babesizwa nangabameli nezinhlangano ezilwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa, osekuyinsakavukela kubaculi. INTATHELI YE SMME NEWS Owayesebenza engadini etshala izimbali abuye ahlanze igceke lika Mfu. Erlo Stegen, onguMphathi waKwaSizabantu Mission KwaMaphumulo, usephenduke usomabhizinisi ovuthayo ngokudayisa,ama simcard, i-airtime nanye nogesi wasendlini. Nakuba lingafezekanga iphupho ayekhule nalo uMnu. Doctor Seme, lokuba ngumlimi odumile, kodwa wazithola esengene shi ebhizinisi elingathintwa yisosomiso elezokuxhumana. Manje usesezinhlelweni zokuvula amahhovisi omsebenzi wakhe eThekwini. UMnu. Seme udabuka eNseleni eMpangeni enyakatho yaKwaZulu-Natal, kodwa ngenxa yamatoho usezinze KwaMxhosa KwaMaphumulo. Kuuleli bhizinisi lakhe useqashe abantwana besikole abamsizayo uma sebephuma esikoleni ntambama. Exoxa nentatheli ye SMME News uMnu. Seme uthi, “Ngaqala ibhizinisi lezokuxhumana ngenxa yokuthi kwaba nenkinga yesomiso kwezolimo njengoba kwakuyiphupho lami ukuba ngumlimi ohamba phambili. Ngisho ngisemcane ngangizibona ngingumlimi kodwa ngabona ikusasa lami lifiphala ngenxa yesomiso ebesidlangile ngonyaka ofile. Ngahlala phansi ngacabanga ukuthi ngenze njani ukuze ngiphile njengoba bengisebenza ngingaboni ukuthi ngibhekephi nempilo”. Uthi ungene kuleli bhizinisi ngokubona isidingo salo kubantu bazo zonke izigaba zeminyaka. “Into eyenza kube lula ukubona ithalente lami, wukuthi ngiza nolimu oluhlukile njengoba abaculi abaningi becula ngesiTswana kulo mncintiswano, futhi yimina kuphela orepha ngesiZulu okwazile ukufika ku top 5”, kuqhuba u Man-Z obuye ateketiswe ngelika Mic-Lord. Ngaphambi kokuza kulo mncintiswano lo mrepha ubeseqalile ukuzakhela igama kule ndima njengoba eseke washiyelana inkundla nabaculi abahlonishwayo kuleli abanjengo Thokozani Langa, Ali Mgube, Buselaphi, Msawawa, Hlengiwe Mhlaba kanye no Mtshengiseni Gcwensa ongasekho emhlabeni. Phakathi kwezindawo aseke wathola ithuba lokunandisa kuzo lo mrepha, kubalwa i- George Goch Stadium, Hofland Park, David Webster Park, The Bliss Corner, Club Zen Back Packers okuyizindawo ezise Goli. Useke wasebenza nase Kapelos, One by One , uThaka Hall, eMpumalanga, kanye nase Courries Fountain eThekwini. Abanesifiso somkumvotela bangathumela u ‘Song D’ ku 33763. Owayesebenza engadini KwaSizabantu usenebhizinisi lakhe Alinaso isomiso njengebhizinisi lezolimo. “Ngazifaka engcupheni ngaleli bhizinisi ngafaka imali yami yokugcina. Umphumela wokuqala awubanga muhle ngoba ngacwila ngaphelelwa yimali enganginayo. Lokho kwangenza ngacishe ngalishiya phansi ngibona izinto zingangihambeli kahle. Ngakhuthazwa wukukhumbula okushiwo yibhayibheli ukuthi awukho umshikashika ongenanzuzo. Ngabe sengiphokophelela ukuqhubeka nalo noma kunzima. Okumnandi wukuthi izinto seziqala ukubuyela esimweni esihle manje, izinto seziyaqala ukuhamba kahle ebhizinisini”, kuchaza u Doctor. Ugcizelela ubumqoka bokuphatha kahle amakhasimdende nokuhlonipha umsebenzi. Uthi ngendlela izinto esezihamba kahle ngayo, ngisho nezitolo seziwuthenga kuye ugesi. Usengomunye wabaziwayo esifundeni seLembe. Neresh Gayapershad Some of us were taught at an early age that failure is a bad thing. When we performed poorly on tests, we received a failing grade. When a business goes bankrupt or closes, it is said to fail. We are constantly reminded every day that failure is something negative. But what about the positives of failure? There are so many benefits to failing. I find it difficult to argue that failure is anything close to negative. Failure is a learning experience. Above all else, failure is an opportunity to learn; and there is a lesson to be learned in every loss we encounter. “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work”, said Thomas A. Edison. This quote is great because it strips failure of its negative influence. Failure is simply a way something “won’t work”. Instead of being a “lack of success”, it becomes part of the process of trial and error. Therefore, each idea we try that doesn’t work brings us that much closer to an idea that does. To that end, experiencing failure is a necessary step in arriving at success. Keep in mind, it is very important you learn from every failure and that the same failure isn’t experienced twice. This could lead to unnecessary wastes of time and money and even possibly fatal mistakes. Failure is something we have to get used to. Failure, like marketing or accounting is a normal business process. Because of this, failure is something we must get used to in order to survive. Failure is such a common occurrence it should come to be expected. Therefore, we need to ensure that we develop thicker skin if setbacks seem to bother us. Get used to the fact that we will experience more failures than successes. This doesn’t make us failures. Identifying opportunities and trying to capitalize on them are valuable skills that will add benefit. We are not prophets, so it is impossible for us to know which ideas, skills or opportunities will be profitable. The only way to know for sure is to try. Probably the most important thing to remember about failure is that it can’t be avoided. Trying to avoid failure will only prevent us from acting–and there is more danger in not acting than in failure itself. Failure shouldn’t be taken lightly, but instead it must be taken seriously. Because mistakes are expensive, they should be studied to ensure a lesson is learned.Even more important, is to accept and make sure we are able to identify a failure when it occurs. If we can’t spot a failure when it happens, mistakes will continue until we learn to fix them. This can be extremely costly and potentially fatal for us.We must handle failures with care by ensuring we can identify them when they occur. Then, be sure to pinpoint the lesson to be learned.

Northumberland News - Spring 2016 issue
Quad Issue 1 APR 2016
New Year Issue JanFeb 2016
Apr - May 2013, Issue 172 - Royal New Zealand Navy
Industry News (Apr 2017 issue)