Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nung Fe với S cũng có phản ứng tạo ra trong>sắttrong> sunfua: Fe+SFeS Sắt tác dụng trực tiếp với CO tạo thành hợp chất cacbonyl khi nung nóng Fe trong ống chứa CO ở 150 - 200 0 C trong>vàtrong> áp suất khoảng 100 atm: Fe+5COFe(CO) 5 Sắt tinh khiết bền trong không khí trong>vàtrong> nước. Ngược lại trong>sắttrong> có chứa tạp chất bị ăn mòn dần do tác dụng của hơi ẩm, khí cacbonic trong>vàtrong> oxi ở trong không khí tạo nên gỉ trong>sắttrong>. Do lớp gỉ trong>sắttrong> xốp trong>vàtrong> dòn nên không bảo vệ được trong>sắttrong> khỏi bị oxi hóa tiếp. Sắt tan được trong các axit loãng. Sắt bị thụ động khi tác dụng với axit H 2 SO 4 đặc nguội trong>vàtrong> axit HNO 3 đặc nguội. Khi tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh như axit H 2 SO 4 trong>vàtrong> HNO 3 thì trong>sắttrong> bị oxi hóa thành Fe(III) trong>vàtrong> giải phóng sản phẩm phụ. Trong dung dịch kiềm khi đun nóng Fe khử được ion H + của nước tạo thành H 2 trong>vàtrong> các sản phẩm chính là Fe 3 O 4 hoặc Fe(FeO 2 ) 2 màu đen. 1.1.2. Một số hợp chất của trong>sắttrong> [2,3] 1.1.2.1. Sắt(II) oxit(FeO) 300 0 C: FeO là chất bột màu đen, điều chế bằng cách cho H 2 để khử Fe 2 O 3 ở Fe 2 O 3 +H 2 FeO+H 2 O Hàm trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trong FeO thường bé hơn so với trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> của nguyên tố đó ứng với công thức phân tử, vì các nguyên tử Fe chiếm không hoàn toàn các mắt của mạng lưới tinh thể, ứng với công thức Fe 0,95 O. FeO không tan trong nước nhưng có phản ứng với nước đặc biệt khi đun nóng. Sau khi đun nóng mạnh FeO bị trơ, nghĩa là mất hoạt tính hóa học cao. FeO dễ tan trong dung dịch axit, không tan trong dung dịch kiềm, là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN oxit bazơ. Khi tan trong dung dịch axit loãng tạo ra ion [Fe(OH 2 ) 6 ] 2+ : FeO+2H + +5H 2 O[Fe(OH 2 ) 6 ] 2+ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 5 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.1.2.2 Sắt(II) hiđroxit:Fe(OH) 2 Phương pháp điều chế Fe(OH) 2 là cho muối Fe(II) tác dụng với dung dịch kiềm mạnh. Fe(OH) 2 là chất kết tủa màu trắng, hấp thụ mạnh oxi, màu sắc xanh thẫm dần trong>vàtrong> cuối cùng có màu nâu của Fe(OH) 3 . 4Fe(OH) 2 +O 2 +2H 2 O4Fe(OH) 3 Chú ý là amoniac không thể kết tủa hoàn toàn Fe(OH) 2 , vì khi có một trong>lượngtrong> lớn muối amoni, kết tủa Fe(OH) 2 hầu như không có do sự tạo thành phức chất amoniacat của Fe(II): FeCl 2 +6NH 3 [Fe(NH 3 ) 6 ]Cl 2 Phức chất Fe(II) amoniacat chỉ bền ở trạng thái rắn, trong dung nước dễ dàng bị thủy phân: [Fe(NH 3 ) 6 ]Cl 2 + 2H 2 O Fe(OH) 2 + 2NH 4 Cl + 4NH 3 Fe(OH) 2 tan trong dung dịch axit loãng không có không khí, tan trong dung dịch kiềm tạo ra hipoferit: 1.1.2.3.Muối trong>sắttrong>(II) Fe(OH) 2 + 2NaOHđặc Na 2 [ Fe(OH) 4 ] o t Muối của Fe(II) là kém bền đối với oxi của không khí. Muối của axit mạnh như clorua, nitrat trong>vàtrong> sunfat tan dễ trong nước còn muối của axit yếu như sunfua, cacbonat, phôtphat... khó tan. Muối khan có màu khác với muối ở dạng tinh thể hiđrat.Ví dụ FeCl 2 màu trắng, FeCl 2 .6H 2 O có màu lục nhạt; FeSO 4 màu trắng, FeSO 4 . 7H 2 O màu lục nhạt,... Trong môi trường axit Fe(II) có tính khử: Fe 3+ + 1e → Fe 2+ E 0 3 Fe Fe 2 =0,77V DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Fe 2+ có thể khử được nhiều chất oxi hóa (MnO 4 - , Cr 2 O 7 2- , NO 3 - ,O 2 ...). Khi có các chất tạo phức mạnh với Fe 3+ , tính khử của Fe 2+ tăng lên. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 6 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên