Views
6 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.3.4.1. Xác định trong>sắttrong> Có nhiều thuốc thử để xác định trong>sắttrong> bằng phương pháp trắc quang Thuốc thử thioxianat Thioxianat là một thuốc thử nhạy với ion trong>sắttrong> (III), nó được sử dụng rộng rãi trong định tính trong>vàtrong> định trong>lượngtrong> trong>sắttrong>.Vì axit thioxiamic là một axit mạnh nên nồng độ ion thioxianat ít bị ảnh hưởng bởi nồng độ ion H + trong dung dịch.Cường độ màu của phức trong>sắttrong> (III) - thioxianat phụ thuộc trong>vàtrong>o nồng độ thioxianat, loại axit trong>vàtrong> thời gian phản ứng. Phức trong>sắttrong>(III)-thioxianat hấp thụ cực đại ở 480 nm. Dung dịch phức trong>sắttrong> (III)- thioxianat bị giảm màu khi để ngoài ánh sáng, tốc độ giảm màu chậm trong vùng axit yếu trong>vàtrong> nhanh khi nhiệt độ tăng. Khi có mặt hiđropeoxit hoặc amoni sunfat càng làm cho cường độ màu trong>vàtrong> độ bền màu của phức giảm đi. Phương pháp dùng thuốc thử thioxianat có giới hạn phát hiện kém, độ chính xác thấp (nếu ta không dùng các phép đo đặc biệt để tăng độ nhạy) nhưng được sử dụng rộng rãi vì phương pháp này đơn giản, nhanh, áp dụng được trong các dung dịch axit mạnh là thuốc thử tương đối rẻ tiền. Phương pháp này xác định được trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong> từ 1ppm đến 10 ppm. Người ta, cũng sử dụng phức của trong>sắttrong>(II) với thioxianat để chiết lên dung môi hữu cơ nhằm tăng độ chọn lọc trong>vàtrong> độ nhạy cho phép xác định trong>sắttrong>(II). Thuốc thử 1,10- phenantrolin: Chuyển Fe(III) về Fe(II) bằng tác nhân khử hiđroxylamin.Trong môi trường có pH từ 2 đến 9, Fe(II) tạo phức với 1,10 - phenantrolin có màu đỏ da cam (β 1,3 = 10 21,3 ). Phức này hoàn toàn bền trong>vàtrong> tuân theo định luật Beer.Cường độ màu không thay đổi trong khoảng pH 2-9 trong>vàtrong> phức có cực đại hấp thụ ở bước sóng 510nm. Một số yếu tố cản trở quá trình này là: đồng, coban, crom trong>vàtrong> kẽm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN có mặt trong dung dịch với nồng độ cao hơn nồng độ trong>sắttrong> 10 lần sẽ gây nhiễu cho kết quả. Niken với nồng độ lớn hơn 2 mg/l sẽ ảnh hưởng tới phân tích trong>sắttrong>.Tuy nhiên, các yếu tố này sẽ được loại bỏ khi điều chỉnh pH tới 3.5- 5.5. Nếu bitmut, MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 19 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định bạc trong>vàtrong> thuỷ ngân sẽ gây nhiễu nếu nồng độ lớn hơn 1 mg/l. Nồng độ cađimi lớn hơn 50 mg/l sẽ có ảnh hưởng tới kết quả. Ảnh hưởng của xianua lên kết quả phân tích có thể loại trừ bằng cách axit hoá mẫu. Fe 3+ cũng tạo phức với 1,10-phenantrolin, phức này có màu xanh lục nhạt ở λ max =585 nm. Tuy vậy, phức này không bền theo thời gian trong>vàtrong> chuyển dần sang màu trong>vàtrong>ng nhạt. Thuốc thử [4-(2 piridylazo)-rezoxinol](PAR) Tạo phức với trong>sắttrong>(III) theo tỷ lệ 1:3, phức có màu đỏ da cam, có cực đại hấp thụ λ max = 493nm, phức tạo thành tốt nhất trong môi trường pH khoảng 7- 9,5 trong>vàtrong> bền màu theo thời gian, hệ số hấp thụ ε = 7,0.10 4 trong>vàtrong> hằng số không bền điều kiện K Kb = 4,9.10 -23 . 1.3.4.2. Xác định trong>mangantrong> Xác định Mn(II) dựa trong>vàtrong>o màu của ion MnO 4 - Để oxi hóa Mn(II) lên MnO 4 người ta thường dùng chất oxi hóa là peiodat trong>vàtrong> pesunfat. Cường độ màu đỏ tím của MnO 4 tỉ lệ với nồng độ Mn(II). Phổ hấp thụ của dung dịch MnO 4 có hai cực đại ở bước sóng = 525 nm ( = 2230) trong>vàtrong> = 545 nm ( = 2420). 2Mn 2+ + 5IO 4 - + 3H 2 O→2 MnO 4 + 5IO 3 - + 6H + 2Mn 2+ + 5S 2 O 8 2- + 8H 2 O→2 MnO 4 + 10SO 4 2- + 16H + Xác định trong>mangantrong> bằng thuốc thử Fomaldoxim Fomaldoxim CH 2 NO tạo với Mn(II) phức chất không màu rất nhanh chóng chuyển thành đỏ nâu do bị oxi hóa trong không khí để tạo thành phức chất Mn(CH 2 NO) 6 2- . Màu tạo thành trong trong>vàtrong>i phút trong>vàtrong> bền trong 16h, max = 450 nm ( = 11.200). Việc xác định Mn không bị cản trở bởi Ag(I), Pb(II), DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Cd(II), As(III), Sn(IV), Pt(IV), Mo(VI), Al(III) vì chúng không tạo được sản phẩm có màu với thuốc thử. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 20 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên