Views
2 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.3.6. Khảo sát khoảng tuyến tính trong>vàtrong> xây dựng đường chuẩn Để khảosát khoảng tuyến tính trong>vàtrong> xây dựng đường chuẩn trong phương pháp trắc quang xác định trong>sắttrong>. Chúng tôi tiến hành như sau: - Pha các dung dịch dung dịch chuẩn trong>sắttrong> 100ppm; 10ppm; 1ppm từ dung dịch chuẩn trong>sắttrong> 1000mg/l (gốc 1) Cách pha: + Hút chính xác 1ml gốc 1 cho trong>vàtrong>o bình định mức 10ml, định mức tới vạch, ta được nồngđộ dung dịch làm việc là 100ppm (gốc 2) + Hút chính xác 1ml gốc 2 cho trong>vàtrong>o bình định mức 10ml, định mức tới vạch, ta được nồng độ dung dịch làm việc là 10ppm (gốc 3) + Hút chính xác 1ml gốc 3 cho trong>vàtrong>o bình định mức 10ml, định mức tới vạch, ta được nồng độ dung dịch làm việc là 1ppm. - Chuẩn bị 20 bình định mức 10ml (đánh số từ 1 đến 20), lần lượt trong>vàtrong>o các bình định mức một trong>lượngtrong> thể tích trong>sắttrong> chuẩn theo bảng 2.2 Bảng 2.2. Bảng pha các dung dịch chuẩn trong>sắttrong> khảo sát khoảng tuyến tính STT Nồng độ trong>sắttrong> Thể tích cần lấy Lấy từ dung dịch chuẩn (ppm) (ml) (ppm) 1 0,01 0,10 1 2 0,05 0,05 3 0,10 0,10 10 4 0,20 0,20 5 0,50 0,05 6 1,00 0,10 7 1,50 0,15 8 2,00 0,20 9 3,00 0,30 10 4,00 0,40 11 5,00 0,50 12 6,00 0,60 100 13 7,00 0,70 14 8,00 0,80 15 9,00 0,90 16 10,00 1,00 17 12,00 1,20 18 14,00 1,40 19 16,00 1,60 20 18,00 1,80 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 33 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Định mức bằng nước cất. - Cho tiếp 0,1 ml dung dịch H 2 SO 4 4,5M trong>vàtrong>o mẫu. Rồi tiếp 0,2ml dung dịch hyđroxylamin 10%,thể tích dung dịch đệm axetat để được trong>giátrong> trị pH tối ưu, thể tích dung dịch 1,10-phenaltronin chọn tối ưu. Lắc đều, màu ổn định trong khoảng thời gian được lựa chọn tối ưu rồi đem đo quang. Từ kết quả đo được xác định khoảng tuyến tính của trong>sắttrong> trong>vàtrong> xây dựng đường chuẩn. 2.3.3.7. Xác định giới hạn phát hiện trong>vàtrong> giới hạn định trong>lượngtrong> Giới hạn phát hiện (LOD): là nồng độ thấp nhất của chất phân tích mà hệ thống phân tích còn cho tín hiệu phân tích khác có nghĩa với tín hiệu mẫu trắng hay tín hiệu nền. Giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ): là nồng độ thấp nhất của chất phân tích mà hệ thống phân tích định trong>lượngtrong> được với tín hiệu phân tích khác có ý nghĩa định trong>lượngtrong> với tín hiệu của mẫu trắng hay tín hiệu của nền. Trong luận văn này chúng tôi xác định LOD, LOQ trên mẫu thử. Chuẩn bị 6 bình định mức 10 ml, cho trong>vàtrong>o mỗi bình đó 10 ml một mẫu nước sinh hoạt lấy từ nhà máy nước Diễn NMN Diễn Vọng ngày 7-4- 2016(mẫu M2-T4) điều kiện chế hóa tương tự như xây dựng đường chuẩn. Tiến hành đo mật độ quang của dung dịch trong 6 bình trên. Từ kết quả đo được, chúng tôi tính toán các đại trong>lượngtrong>: Nồng độ trung bình, độ lệch chuẩn, LOD, LOQ theo công thức trong bảng 2.3. Từ kết quả thu được, tính hệ số R rút ra nhận xét. Cách đánh trong>giátrong> LOD là dựa trong>vàtrong>o hệ số R: Công thức tính : + Nếu 4 < R

[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
ĐTM Dự án xây dựng nhà máy sản xuất màng nhựa ghép
Báo cáo kiến tập Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Yakult Việt Nam - Ajinomoto Việt Nam - Nhà máy Long Thành
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ GIẢI MỘT SỐ HPT ĐẠI SỐ & CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ QUA PPPT TỔNG BÌNH PHƯƠNG
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt II/2017: “Nhà máy sản xuất thuốc Tiêm - Dịch truyền đạt tiêu chuẩn GMP - WHO tại Bình Định” - Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar