Views
4 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.3.8.trong>Đánhtrong> trong>giátrong> độ chính xác của phương pháp Để đánh trong>giátrong> độ chính xác của phương pháp đo, chúng tôi tiến hành đánh trong>giátrong> độ đúng trong>vàtrong> độ chụm. Bảng 2.3. Bảng các công thức tính xác định giới hạn phát hiện, giới hạn STT 1 2 3 4 định trong>lượngtrong> trong>vàtrong> đánh trong>giátrong> độ chính xác của phép đo Tên công thức tính Nồng độ Công thức _ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x trung bình 6 Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ) Công thức tính độ lệch Tính LOD = 3 x SD Tính LOQ=3 x LOD ( xi x) SD chuẩn n 1 Độ lệch chuẩn tương đối SD CV % RSD% x Cmc Cm 5 Độ thu hồi R% . 100 C c 2 Giải thích các đại trong>lượngtrong> x : nồng độ trung bình x 1, x 2 , …..x 6 : trong>giátrong> trị nồng độ dung dịch đo được lần thứ 1,2…đến lần thứ 6. SD: độ lệch chuẩn. N: Số lần thí nghiệm. x i : trong>giátrong> trị tính được củalần thử nghệm thứ “i” x :trong>giátrong> trị trung bình của các lần đo. RSD%: Độ lệch chuẩn tương đối CV%: Hệ số biến thiên R% độ thu hồi, %. C c : nồng độ thêm chuẩn lí thuyết. C m : nồng độ chất phân tích trong mẫu thử.; DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C m+c : nồng độ chất phân tích trong mẫu thêm chuẩn. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 35 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Để đánh trong>giátrong> độ chụm của phương pháp, chúng tôi lấy 3 mẫu nước sau xử lý của NMN Diễn Vọng cấp cho TP Hạ Long lấy ngày mẫu M3-T4(lấy ngày 7.4.2016), mẫu M6-T4, M10-T4 (lấy ngày 17.4.2016). Lấy ở mỗi mẫu 10 ml được định mức bằng bình định mức 10ml, các điều kiện chế hóa tương tự như xây dựng đường chuẩn. Tiến hành đo quang. Từ kết quả thu được chúng tôi tính độ lệch chuẩn trong>vàtrong> độ lệch chuẩn tương đối theo công thức bảng 2.3 trong>vàtrong> rút ra kết luận. trong>Đánhtrong> trong>giátrong> độ đúng của phương pháp phân tích thông qua độ thu hồi bằng cách thêm trong>vàtrong>o mẫu nước sinh hoạt lấy từ NMN Diễn Vọng ngày 7-4- 2016 (Mẫu M1-T4) trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong> lần lượt là 0,25 ppm; 0,5ppm; 1,0 ppm. Tiến hành phân tích đồng thời mẫu đã được thêm chuẩn trong>vàtrong> mẫu chưa thêm chuẩn tương tự như khi xây dựng đường chuẩn, lặp lại 6 lần. Từ kết quả thu được tính độ thu hồi của phương pháp theo công thức tính bảng 2.3 trong>vàtrong> rút ra kết luận. 2.3.4. Thực nghiệm xác định trong>mangantrong> 2.3.4.1. Khảo sát cực đại hấp thụ quang Chuẩnbị 4 bình định mức 10 ml - Bình 1: Cho trong>vàtrong>o 0,1 mltrong>mangantrong> chuẩn10ppm - Bình 2, 3 lần lượt cho trong>vàtrong>o 0,1 ml; 0,3 ml dung dịch trong>mangantrong> chuẩn 100ppm. - Bù đủ nước cất trong>vàtrong>o mỗi bình cho đến vạch, lắc đều. -Bình 4 (mẫu trắng): định mức nước cất tới vạch. Thêm tiếp trong>vàtrong>o mỗi bình trên 0,2 ml dung dịch amoni trong>sắttrong> (II) sunfat, 0,4ml dung dịch EDTA. Sau khi lắc đều, thêm thể tích dung dịch fomaldoxim từ 0,2 mltrong>vàtrong> lập tức thêm 0,4 ml dung dịch natri hidroxit. Lắc kĩ cácdung dịch trong>vàtrong> để yên 5 đến l0 phút, sau đó vừa lắc thêm 0,6 ml dung dịch hidroxylamoric clorua/amoniacrồi để yên, ít nhất 1 giờ đem đo quang từ bước sóng 400 đến700 nm. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Từ kết quả đo được, chúng tôi lựa chọn bước sóng ứng với cực đại hấp thụ quang trong>vàtrong> sử dụng bước sóng này để khảo sát các yếu tố khác. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 36 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
ĐTM Dự án xây dựng nhà máy sản xuất màng nhựa ghép
Phân tích và đánh giá CLN giếng khu vực xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Báo cáo kiến tập Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Yakult Việt Nam - Ajinomoto Việt Nam - Nhà máy Long Thành
Nghiên cứu so sánh sự hấp phụ loại bỏ bisphenol-A bằng tro trấu và carbon hoạt tính dạng hạt
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ UV-VIS (THE SCIENCE OF CHEMICAL MEASUREMENTS)