Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.4.2.Khảo sát ảnh hưởng của thể tích thuốc thử Chuẩn bị 7 bình định mức 10 ml một dung dịch một mẫu nước sinh hoạt của NMN Diễn Vọng cấp cho TP Hạ Long ngày 7-4-2016 (Mẫu M6-T4), thêm tiếp trong>vàtrong>o mỗi bình 0,2ml dung dịch amoni trong>sắttrong> (II) sunfat, 0,4ml dung dịch EDTA. Sau khi lắc đều, thêm thể tích dung dịch fomaldoxim từ 0,05 ml đến 0,4 ml trong>vàtrong> lập tức thêm 0,4 ml dung dịch natri hidroxit. Lắc kĩ các dung dịch trong>vàtrong> để yên 5 đến l0 phút, sau đó vừa lắc thêm 0,6 ml dung dịch hidroxylamoric clorua/amoniacrồi để yên ít nhất l giờ đem đo quang ở bước sóng cực đại đã lựa chọn ở trên. Từ kết quả thu được sẽ tìm ra trong>giátrong> trịđộ hấp thụ quang lớn trong>vàtrong> ổn định với khoảng trong>giátrong> trị thể tích thích hợp. Từ đó lựa chọn được thể tích thuốc thử tối ưu. 2.3.4.3.Khảo sát ảnh hưởng của thời gian tới độ ổn định màu của phức Chuẩn bị 1 bình bình định mức 10 ml một dung dịch một mẫu nước sinh hoạt của NMN Diễn Vọng cấp cho TP Hạ Long ngày 7-4-2016 (Mẫu M6-T4), thêm 0,2ml dung dịch amoni trong>sắttrong> (II) sunfat; 0,4ml dung dịch EDTA. Sau khi lắc đều, thêm thể tích dung dịch fomaldoxim tối ưu trong>vàtrong> lập tức thêm 0,4 ml dung dịch natri hidroxit. Lắc kĩ các dung dịch trong>vàtrong> để yên 5 đến l0 phút, sau đó vừa lắc thêm 0,6 ml dung dịch hidroxylamoric clorua/amoniacrồi để yên, đem đo quang phức màu thu được sau những khoảng thời gian khác nhau từ 15 phút đến 360 phút. Từ kết quả thu được, sẽ tìm được trong>giátrong> trị độ hấp thụ quang lớn ổn định ứng với khoảng thời gian thích hợp. Từ đó chọn được khoảng thời gian tối ưu. 2.3.4.4.Khảo sát ảnh hưởng của pH Chuẩn bị 9 mẫu, mỗi mẫu gồm: 10 ml dung dịch nước sinh hoạtcủa NMN Diễn Vọng cấp cho TP Hạ Long ngày 7-4-2016 (Mẫu M6-T4), định mức bằng bình định mức 10 ml, cho tiếp trong>vàtrong>o mỗi mẫu 0,2ml dung dịch amoni DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trong>sắttrong> (II) sunfat; 0,4ml dung dịch EDTA. Sau khi lắc đều, thêm thể tích dung dịch fomaldoximtối ưu, trong>vàtrong> lập tức thêm một trong>lượngtrong> dung dịch NaOH từ 0 đến MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 37 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 0,8 ml. Lắc kĩ các dung dịch trong>vàtrong> để yên 5 đến l0 phút, sau đó vừa lắc thêm 0,6 ml dung dịch hidroxylamoric clorua/amoniac rồi để yên. Dùng máy đo pH để xác định trong>giátrong> trị pH của dung dịch thu được,dung dịch đem đo quang trong khoảng thời gian tối ưu.Từ kết quả, tìm được trong>giátrong> trị độ hấp thụ quang lớn trong>vàtrong> ổn định ứng với khoảng pH tối ưu. Từ đó chọn được pH tối ưu. 2.3.4.5.Khảo sát ảnh hưởng của các ion lạ Để khảo sát ảnh hưởng của các cation trong phép đo xác định trong>mangantrong>, chúng tôi chuẩn như sau: + Chuẩn bị 4 bình định mức 25 ml. + Dung dịch chuẩn trong>mangantrong> nồng độ 10ppm. + Các dung dịch chuẩn canxi trong>vàtrong> magie nồng độ 1000ppm. Tiến hành: + Cho trong>vàtrong>o mỗi bình định mức 0,25 ml dung dịch trong>sắttrong> chuẩn 10 ppm. +Cho tiếp trong>vàtrong>o 3 bình định mức một thể tích xác định đồng thời ion canxi trong>vàtrong> magie theo bảng 2.4, 1 bình không cho canxi trong>vàtrong> magie để so sánh. Bảng 2.4. Thể tích ion cản trở thêm trong>vàtrong>o các mẫu để nghiên cứu ảnh hưởng của ion lạ trong phép đo quang xác định trong>mangantrong> Bình Tổng nồng độ ion canxi trong>vàtrong> magie (ppm) Tổng thể tích ion canxi trong>vàtrong> magie (ml) 1 50 1,25 2 100 2,5 3 200 5 + Định mức bằng nước cất đến vạch + Thêm 0,5ml dung dịch amoni trong>sắttrong> (II) sunfat, 1ml dung dịch EDTA. Sau khi lắc đều, thêm tiếp thể tích dung dịch fomaldoxim tối ưu, trong>vàtrong> lập tức DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN thêm thể tích dung dịch natri hidroxi để được trong>giátrong> trị pH tối ưu. Lắc kĩ các dung dịch trong>vàtrong> để yên 5 đến l0 phút, sau đó vừa lắc thêm 1,5 ml dung dịch hidroxylamoric clorua/amoniac rồi để yên trong khoảng thời gian tối ưu đã MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 38 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường