Views
1 week ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.3.5. Phân tích mẫu thực tế Sau khi nghiên cứu các điều kiện tối ưu của phương pháp trắc quang xác định trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong>, chúng tôi tiến hành xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> các ion kim loại Fe, Mn trong nước sinh hoạt cấp từ NMN Diễn Vọng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2016 cho TP Hạ Long bằng phương pháp đường chuẩn như đã trình bày ở trên.Với mỗi mẫu được đo lặp lại 3 lần trong>vàtrong> lấy trong>giátrong> trị trung bình. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 41 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Các điều kiện của phương pháp hấp thụ phân tử 3.1.1. Các điều kiện xác định trong>sắttrong> 3.1.1.1. Cực đại hấp thụ quang Hình ảnh đường phổ đo độ hấp thụ quang dải bước sóng từ 400nm đến 600 nm của các mẫu trong>sắttrong> với với nồng độ ion từ 0,1pp đến 2,5 ppm được biểu diễn trong hình 3.1. Do hap thu (Abs) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 400 450 500 550 600 Buoc song (nm) Hình 3.1. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức‘ferroin’ trong>vàtrong>o bước sóng λ trong phép đo xác định trong>sắttrong>. Đường B - phổ hấp thụ quang hợp chất màu của phức trong>sắttrong> nồng độ 0,1 ppm. Đường C - phổ hấp thụ quang hợp chất màu của phức trong>sắttrong> nồng độ 0,5 ppm. Đường D - phổ hấp thụ quang hợp chất màu của phức trong>sắttrong> nồng độ 2,5 ppm. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Từ hình 3.1ta thấy, cực đại hấp thụ quang của phức trong>sắttrong> đều ở bước sóng 507nm. Vì vậy bước sóng được lựa chọn trong các bước sóng tiếp theo là 507 nm (gần với trong>giátrong> trị theo lý thuyết là 510nm). B C D MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 42 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường