Views
1 week ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.3. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức‘ferroin’ trong>vàtrong>o thời gian Từ kết quả hình 3.3 ta thấy từ thời gian 0 phút đến 25 phút độ hấp thụ quang tăng. Độ hấp thụ quang lớn trong>vàtrong> ổn đinh nhất từ 10 đến 25 phút. Do đó, chúng tôi chọn thời gian tối ưu là 10 đến 25 phút. 3.1.1.4. Ảnh hường của pH Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức‘ferroin’khi thay đổi pH của dung dịch được trình bày ở bảng 3.3 trong>vàtrong> biểu diễn bởi hình 3.4 Bảng 3.3. Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức‘ferroin’khi thay đổi pH pH 3,2 4,2 4,5 5,0 5,5 6,2 7,3 8,1 8,6 Abs 0,029 0,041 0,042 0,040 0,041 0,037 0,040 0,039 0,044 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.4. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức‘ferroin’trong>vàtrong>o pH Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 45 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Từ kết quả biểu diễn bởi đồ thị trong hình 3.4, ta thấy khoảng trong>giátrong> trị pH từ 4,2 đến 8,1 độ hấp thị quang lớn trong>vàtrong> ổn định. Do vậy, chúng tôi chọn khoảng pH tối ưu là từ 4,2 đến 8,1. 3.1.1.5.Sự ảnh hưởng của các cation khi xác định trong>sắttrong> Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của các cation khác nhau khi xác định trong>sắttrong> được ghi lại ở bảng 3.4. Trong đó Abs là độ hấp thụ quang khi trong dung dịch không có ion lạ, Abs’là độ hấp thụ quang của dung dịch khi có ion lạ. Bảng 3.4. Độ hấp thụ quang của các dung dịch trong>sắttrong> nồng độ 0,2ppm khi trong dung dịch có mặt trong>vàtrong> không có các ion lạ ở nồng độ khác nhau Cr 3+ Cu 2+ Zn 2+ Ion Nồng độ ion lạ Abs Abs Abs ‘ -Abs Sai số tương (ppm) đối (%) 2,0 0,037 -0,001 -2,632 3,0 0,037 -0,001 -2,632 0 0,038 0,2 0,038 0 0 0,5 0,038 0 0 1,0 0,039 0,001 2,632 4,0 0,037 -0,001 -2,632 2,0 0,038 0 0 3,0 0,039 0,001 2,632 0 0,038 0,2 0,039 0,001 2,632 0,5 0,038 0 0 1,0 0,039 0,001 2,632 4,0 0,037 -0,001 -2,632 2,0 0,036 -0,001 -2,632 3,0 0,036 -0,001 -2,632 0 0,037 0,2 0,036 -0,001 -2,632 0,5 0,036 -0,001 -2,632 1,0 0,038 0,001 2,632 4,0 0,036 -0,001 -2,632 0 0,038 0,2 0,037 -0,001 -2,632 0,5 0,038 0 0 Ni 2+ 1,0 0,037 -0,001 -2,638 2,0 0,039 -0,002 -5,405 3,0 0,037 -0,001 -2,638 4,0 0,036 -0,002 -5,405 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 46 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
Phân tích và đánh giá CLN giếng khu vực xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐTM Dự án xây dựng nhà máy sản xuất màng nhựa ghép
Báo cáo kiến tập Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Yakult Việt Nam - Ajinomoto Việt Nam - Nhà máy Long Thành
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Nghiên cứu so sánh sự hấp phụ loại bỏ bisphenol-A bằng tro trấu và carbon hoạt tính dạng hạt
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ GIẢI MỘT SỐ HPT ĐẠI SỐ & CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ QUA PPPT TỔNG BÌNH PHƯƠNG
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt II/2017: “Nhà máy sản xuất thuốc Tiêm - Dịch truyền đạt tiêu chuẩn GMP - WHO tại Bình Định” - Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar