Views
6 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nếu chấp nhận sai số khi phân tích trong>lượngtrong> vết là 5% thì có thể kết luận: trong khoảng nồng độ từ 1 đến 20 lần so với nồng độ trong>sắttrong> trong dung dịch, sự có mặt các ion Cr 3+ , Zn 2+ , Ni 2+ , Cu 2+- gần như không ảnh đến phép xác định trong>sắttrong>. 3.1.1.6. Khoảng tuyến tính trong>vàtrong> đường chuẩn trong phép đo quang xác định trong>sắttrong> Độ hấp thụ quang của các dung dịch trong>sắttrong> chuẩn có nồng độ khác nhau từ 0,01ppm đến 18 ppm được ghi lại trong bảng 3.5. Bảng 3.5. Kết quả đo độ hấp thụ quangcủa phức ‘ferroin’ từ nồng độ trong>sắttrong> 0,01ppm đến 18 ppm STT Nồng độ trong>sắttrong> (ppm) Độ hấp thu (Abs) 1 0,01 0,002 2 0,05 0,009 3 0,10 0,018 4 0,20 0,034 5 0,50 0,092 6 1,00 0,192 7 1,50 0,271 8 2,00 0,376 9 3,00 0,530 10 4,00 0,659 11 5,00 0,810 12 6,00 0,996 13 7,00 1,160 14 8,00 1,338 15 9,00 1,531 16 10,00 1,753 17 12,00 2,081 18 14,00 2,036 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 19 16,00 2,222 20 18,00 2,572 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 47 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Số liệu trong bảng 3.5 được biểu diễn dưới dạng đồ thị hình 3.5. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.5. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức‘ferroin’ trong>vàtrong>o nồng độ trong>sắttrong> Dựa trong>vàtrong>o hình 3.5, ta thấy khoảng nồng độ tuyến tính của trong>sắttrong> là từ 0,01ppm đến 12 ppm.Từ đó xây dựng đường chuẩn trong>sắttrong> trong khoảng nồng độ 0,01- 12 ppm. Kết quả được biểu diễn trên hình 3.6. Hình 3.6. Đường chuẩn xác định trong>sắttrong> Phương trình đường chuẩn: y = 0,169x +0,005 Hệ số tương quan : R 2 = 0,998 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Phương trình đường chuẩn có độ tin cậy cao vì hệ số hồi quy tuyến tính R đạt yêu cầu 0,99 ≤ R 2 ≤1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 48 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên