Views
9 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.1.7. Giới hạn phát hiện LOD trong>vàtrong> giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức trong>sắttrong> trong mẫu M2-T4 khi thực hiện 6 lần đo một được ghi trong bảng 3.6. Bảng 3.6. Độ hấp thụ quang của phức trong>sắttrong> trong mẫu M2-T4 đo lặp lại Lần đo Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Độ hấp thu(Abs) 0,008 0,008 0,007 0,006 0,007 0,005 Nồng độtrong>sắttrong> (ppm) 0,038 0,038 0,037 0,035 0,036 0,035 Từ kết quả bảng 3.6 tính được: + Nồng độ trung bình x 0,0365 ppm + Độ lệch chuẩn SD = 0,0014. + LOD tính toán = 0,004 ppm. + LOQ tính toán = 0,0126 ppm.Ta chọn LOQ= 0,013ppm + Hệ số R =8,7 Như vậy, với yêu cầu :4< R

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Độ lệch chuẩn tương đối của phép đo với dung dịch trên nền mẫu thực tương đối nhỏ, sai số nhỏ hơn 5% như vậy phương pháp có độ lặp lại tốt. Kết quả phân tích nồng độ mẫu thực để đánh trong>giátrong> độ đúng của phương pháp được ghi lại trong bảng 3.8 Lần 1 Bảng 3.8. Kết quả đo nồng độ mẫu thực đánh trong>giátrong> độ đúng của phương pháp phân tích trong>sắttrong> Mẫu không thêm chuẩn Nồng độ trong>sắttrong> thêm trong>vàtrong>o 0,25(ppm) Nồng độ trong>sắttrong> thêm trong>vàtrong>o 0,5(ppm) Nồng độ trong>sắttrong> thêm trong>vàtrong>o 1,0(ppm) 0,243 0,512 1,012 Lần 2 0,235 0,501 0,989 Không Lần 3 0,234 0,510 0,987 phát Lần 4 0,230 0,491 0,980 hiện Lần 5 0,252 0,493 0,981 Lần 6 0,230 0,502 0,981 _ x Hiệu suất thu hồi (%) 0,237 0,5015 0,988 94,9 100,3 98,8 Từ kết quả ở bảng 3.8 cho thấy hiệu suất thu hồi trong>sắttrong> của phương pháp khá tốt, dao động từ 94,9 đến 100,3 % chứng tỏ ta có thể sử dụng phương pháp này để phân tích mẫu thực[11]. * Tổng kết các điều kiện xác định trong>sắttrong> bằng phương pháp trắc quang Theo các kết quả nghiên cứu ở trên, chúng tôi lựa chọn điều kiện tối ưu DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trong phương pháp trắc quang xác định trong>sắttrong> bằng thuốc thử 1,10-phenantrolin ở bảng 3.9 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 50 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên