Views
7 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.9. Các điều kiện tối ưu xác định trong>sắttrong> Bước sóng bằng phương pháp trắc quang 507nm pH 4,2-5,5 V thuốc thử Thời gian phản ứng Khoảng tuyến tính LOD LOQ 3.1.2. Các điều kiện xác định trong>mangantrong> 3.1.2.1. Cực đại hấp thụ quang 0,4 ml/ 10 ml mẫu thử 10 - 25 phút 0,01- 12,00 ppm 0,004 ppm 0,013 ppm Đường phổ đo độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong> trong vùng bước sóng từ 400nm đến 700nm của các mẫu trong>mangantrong> với nồng độ khác nhau được biểu diễn trong hình 3.7 Do hap thu (Abs)) 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 400 450 500 550 600 650 700 Buoc song Hình 3.7. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o bước sóng λ B C D trong phép đo xác định trong>mangantrong> DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đường B - phổ hấp thụ quang hợp chất màu của trong>mangantrong> 0,1 ppm Đường C - phổ hấp thụ quang hợp chất màu của trong>mangantrong> 0,5ppm Đường D - phổ hấp thụ quang hợp chất màu của trong>mangantrong> 2,0ppm MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 51 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dựa trong>vàtrong>o đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của A trong>vàtrong>o ta thấycực đại hấp thụ màu của phức trong>mangantrong> đều ở bước sóng 448 (gần với trong>giátrong> trị theo lý thuyết là 450nm). 3.1.2.2. Ảnh hưởng của thể tích thuốc thử Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong> nồng độ 0,1 ppm với thể tích thuốc thử fomaldoxim khác nhau được trình bày ở bảng 3.10 trong>vàtrong> biểu diễn trên hình 3.8. Bảng 3.10.Kết quả đo độ hấp thụ quang khi thay đổi thể tích thuốc thử fomaldoxim Bình Thể tích Độ hấp thu fomaldoxim (ml) (Abs) 1 0,05 0,011 2 0,10 0,013 3 0,15 0,016 4 0,20 0,016 5 0,25 0,016 6 0,30 0,015 7 0,40 0,013 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.8. Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o thể tích thuốc thử fomaldoxim MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 52 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit