Views
9 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Từ đồ thị diễn trong trong hình 3.8. Ta thấy khi tăng thể tích fomaldoxim từ 0,05 ml đến 0,15 ml thì độ hấp thụ quang tăng. Khi thể tích fomaldoxim từ 0,15 ml đến 0,25ml thì độ hấp thụ quang lớn trong>vàtrong> ổn định. Khi thể tích fomaldoxim 0,25 ml đến 0,4 ml thì mật độ quang giảm. Điều này được giải thích như sau: Khi cho một trong>lượngtrong> thuốc thử tác dụng với một chất phân tích tạo ra sản phẩm có khả năng hấp thụ quang, muốn cho phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta phải thêm một trong>lượngtrong> thuốc thử nhất định. Nếu trong>lượngtrong> thuốc thử chưa đủ thì trong dung dịch vẫn còn lại một trong>lượngtrong> chất cần phân tích chưa phản ứng. Nếu trong>lượngtrong> thuốc thử dư thể xảy ra phản ứng phụ sinh ra các chất khác làm mất đi một phần chất phân tích, hay tạo ra nhiều hợp chất phức có thành phần khác nhau trong>vàtrong> gây ra sai số cho phép đo. Do đó, chúng tôi chọn thể tích tối ưu của fomaldoxim là 0,2 ml (ứng với bình định mức 10ml). 3.1.2.3. Ảnh hưởng của thời gian tới độ ổn định màu của phức Độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong> - fomaldoxim ở các thời gian phản ứng khác nhau được trình bày trong bảng 3.11 trong>vàtrong> biểu diễn trên hình 3.9. Bảng 3.11.Kết quả đo độ hấp thụ quang theo thời gian trong phép đo Thời gian(phút) xác định trong>mangantrong> Độ hấp thu (Abs) 15 0,013 30 0,012 60 0,017 120 0,017 180 0,016 240 0,017 300 0,014 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 360 0,010 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 53 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.9.Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o thời gian trong phép đo xác định trong>mangantrong> Từ hình 3.9 ta thấy độ hấp thụ quang lớn trong>vàtrong> ổn định nhất trong thời gian từ 60 phút đến 240 phút. Do đó, chúng tôi chọn thời gian tối ưu khoảng từ 60 đến 240 phút. 3.1.2.4. Ảnh hưởng của pH Độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>-fomaldoxim với dung dịch trong>mangantrong> nồng độ 0,1 ppm khi pH dung dịch khác nhau được trình bày trong bảng 3.12 trong>vàtrong> biểu diễn trên hình 3.10. Bảng 3.12.Kết quả đo độ hấp thụ quang khi thay đổi pH pH 8,2 8,9 9,5 9,7 10,0 10,5 11,4 12,6 Độ hấp thu (Abs) 0,007 0,009 0,014 0,014 0,015 0,015 0,036 0,042 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 54 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên