Views
7 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.10.Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o pH trong phép đo xác định trong>mangantrong> Từ đồ thị hình 3.10 ta thấy: trong khoảng pH từ 8,2 đến 9,5, khi pH tăng thì độ hấp thụ quang cũng tăng. Khoảng pH từ 9,5 đến 10,5 độ hấp thụ quang khá ổn định. Khoảng pH từ 10,5 đến 12,6 mật độ quang lại tăng. Kết quả trên được giải thích là phức trong>mangantrong>-fomaldoxim bền trong một khoảng pH nhất định, khi thay đổi pH của dung dịch sẽ làm cản trở độ hấp thụ quang của phức, mặt khác khi thay đổi khoảng pH phép đo có thể gặp do các yếu tố ảnh hưởng không bị loại trừ.Vì vậy, chúng tôi chọn trong>giátrong> trị tối ưu pH là 9,5 đến 10,5 ứng với độ hấp thụ quang ổn định. 3.1.2.5.Ảnh hưởng của của các cation Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của các cation Ca 2+ trong>vàtrong> Mg 2+ ở các nồng độ khác nhau khi xác định trong>mangantrong> được ghi lại ở bảng 3.13. Bảng 3.13. Độ hấp thụ quang của dung dịch trong>mangantrong> nồng độ 0,1 ppm khi trong dung dịchcó mặt trong>vàtrong> không có ion Ca 2+ trong>vàtrong> Mg 2+ ở các nồng độ khác nhau Mẫu số Nồng độ Ca 2+ trong>vàtrong> Mg 2+ Độ hấp Sai số tương đối (ppm) thụ (Abs) (%) 1 0 0,014 2 50 0,015 7,14 3 100 0,016 14,28 4 200 0,015 7,14 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 55 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Từ kết quả thu được ở bảng 3.13 ta thấy khi tổng nồng độ cation Ca 2+ trong>vàtrong> Mg 2+ nhỏ hơn hoặc bằng 200 ppm không ảnh hưởng đến kết quả đo. 3.1.2.6.Khoảng tuyến tính trong>vàtrong> đường chuẩn xác định trong>mangantrong> Độ hấp thụ quang của các dung dịchtrong>mangantrong> chuẩn có nồng độ khác nhau từ 0,02 ppm đến 16ppm được ghi lại trong bảng 3.14. Bảng 3.14. Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>- fomaldoxim STT từ nồng độ trong>mangantrong> 0,02ppm đến 16 ppm Nồng độ trong>mangantrong> (ppm) Độ hấp thu (Abs) 1 0,02 0,003 2 0,05 0,010 3 0,10 0,016 4 0,50 0,085 5 1,00 0,176 6 1,50 0,244 7 2,00 0,338 8 3,00 0,529 9 4,00 0,658 10 5,00 0,823 11 6,00 1,005 12 7,00 1,145 13 8,00 1,247 14 9,00 1,261 15 10,00 1,247 16 12,00 1,386 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số liệu trong bảng 3.14 được biểu diễn dưới dạng đồ thị hình 3.11 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 56 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên