Views
6 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.11.Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>- fomaldoxim trong>vàtrong>o nồng độ trong>mangantrong> Dựa trong>vàtrong>o hình 3.11 ta thấy khoảng nồng độ tuyến tính của trong>mangantrong> là từ 0,02 ppm đến 8 ppm.Từ đó xây dựng đường chuẩn trong>mangantrong> trong khoảng nồng độ 0,02 - 8 ppm. Kết quả được biểu diễn trên hình 3.12. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.12.Đường chuẩn xác định trong>mangantrong> MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 57 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương trình đường chuẩn trong phép đo xác định trong>mangantrong> y=0,166x+0,002 R 2 =0,999 Phương trình đường chuẩn có độ tin cậy cao vì hệ số hồi quy tuyến tính R đạt yêu cầu 0,99 ≤ R 2 ≤1. 3.1.2.7.Giới hạn phát hiện LOD trong>vàtrong> giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>-fomaldoxim trong mẫu M4-T4 khi thực hiện 6 lần đo một được ghi trong bảng 3.15. Bảng 3.15.Độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>-fomaldoxim trong mẫu M4-T4 đo lặp lại Lần đo Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Độ hấp thụ (Abs) Nồng độ trong>mangantrong>(ppm) 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,008 0,039 0,038 0,037 0,043 0,042 0,041 Từ kết quả bảng 3.15, tính được: +Nồng độ trung bình x 0,040 ppm +Độ lệch chuẩn SD=0,0024ppm. + LOD tính toán =0,007 ppm. + LOQ tính toán =0,0216 ppm. + Chọn LOQ=0,022 ppm. Như vậy, vớiyêu cầu :4< R