Views
2 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.11.Sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>- fomaldoxim trong>vàtrong>o nồng độ trong>mangantrong> Dựa trong>vàtrong>o hình 3.11 ta thấy khoảng nồng độ tuyến tính của trong>mangantrong> là từ 0,02 ppm đến 8 ppm.Từ đó xây dựng đường chuẩn trong>mangantrong> trong khoảng nồng độ 0,02 - 8 ppm. Kết quả được biểu diễn trên hình 3.12. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.12.Đường chuẩn xác định trong>mangantrong> MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 57 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương trình đường chuẩn trong phép đo xác định trong>mangantrong> y=0,166x+0,002 R 2 =0,999 Phương trình đường chuẩn có độ tin cậy cao vì hệ số hồi quy tuyến tính R đạt yêu cầu 0,99 ≤ R 2 ≤1. 3.1.2.7.Giới hạn phát hiện LOD trong>vàtrong> giới hạn định trong>lượngtrong> LOQ Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>-fomaldoxim trong mẫu M4-T4 khi thực hiện 6 lần đo một được ghi trong bảng 3.15. Bảng 3.15.Độ hấp thụ quang của phức trong>mangantrong>-fomaldoxim trong mẫu M4-T4 đo lặp lại Lần đo Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Độ hấp thụ (Abs) Nồng độ trong>mangantrong>(ppm) 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,008 0,039 0,038 0,037 0,043 0,042 0,041 Từ kết quả bảng 3.15, tính được: +Nồng độ trung bình x 0,040 ppm +Độ lệch chuẩn SD=0,0024ppm. + LOD tính toán =0,007 ppm. + LOQ tính toán =0,0216 ppm. + Chọn LOQ=0,022 ppm. Như vậy, vớiyêu cầu :4< R

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
Phân tích và đánh giá CLN giếng khu vực xã Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐTM Dự án xây dựng nhà máy sản xuất màng nhựa ghép
Báo cáo kiến tập Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Yakult Việt Nam - Ajinomoto Việt Nam - Nhà máy Long Thành
Preview Nghiên cứu khả năng biến tính tro bay bằng chất hoạt động bề mặt ứng dụng hấp phụ ion Hg2+(2017)
PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ GIẢI MỘT SỐ HPT ĐẠI SỐ & CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ QUA PPPT TỔNG BÌNH PHƯƠNG
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CARBARYL, DIMETHOATE TRONG CẢI XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC