Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.16.Kết quả đo đánh trong>giátrong> độ lặp lại của phép đo với mẫu thực khi xác định trong>mangantrong> Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Lần đo 1 0,042 0,094 0,151 Lầnđo 2 0,041 0,098 0,152 Lần đo3 0,039 0,095 0,147 Lầnđo 4 0,038 0,100 0,148 Lần đo 5 0,038 0,099 0,149 Lần đo 6 0,041 0,098 0,150 _ x Độ lệch chuẩn ( xi x) SD n 1 Độ lệch chuẩn tương đối SD CV % RSD% x 2 0,0398 0,0973 0,1495 0,001722 0,002338 0,001871 4,32 2,40 1,25 Độ lệch chuẩn tương đối của phép đo với dung dịch trên nền mẫu thực tương đối nhỏ, sai số nhỏ hơn 5% như vậy phương pháp có độ lặp lại tốt. Kết quả phân tích nồng độ mẫu thực để đánh trong>giátrong> độ đúng của phương pháp được ghi lại trong bảng 3.17 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 59 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Lần 1 Bảng 3.17.Kết quả đo mẫu thực đánh trong>giátrong> độ đúng Mẫu không thêm chuẩn của phương pháp phân tích trong>mangantrong> Nồng độ trong>mangantrong> thêm trong>vàtrong>o 0,25ppm Nồngđộ trong>mangantrong> thêm trong>vàtrong>o 0,5 ppm Nồngđộ trong>mangantrong> thêm 1,0(ppm) 0,245 0,507 0,989 Lần 2 0,253 0,509 0,987 Không Lần 3 0,233 0,510 0,981 phát Lần 4 0,230 0,510 0,982 hiện Lần 5 0,251 0,511 0,982 Lần 6 0,230 0,514 1,011 _ x 0,240 0,510 0,989 Hiệu suất thu hồi (%) 96,13 102 98,9 Từ kết quả ở bảng 3.17 cho thấy hiệu suất thu hồi trong>mangantrong> của phương pháp khá tốt dao động từ 96,13đến 102 % chứng tỏ ta có thể sử dụng phương pháp để phân tích mẫu thực [11]. * Tổng kết các điều kiện xác định trong>mangantrong> bằng phương pháp trắc quang Theo các kết quả nghiên cứu ở trên, chúng tôi đưa ra những kết luận về điều kiện tối ưu trong phương pháp trắc quang xác định trong>mangantrong> bằng thuốc thử fomaldoxim ở bảng 3.18. Bảng 3.18. Các điều kiện xác định trong>mangantrong> bằng phương pháp trắc quang Bước sóng 448nm pH 9,5- 10,5 Thể tích thuốc thử Thời gian phản ứng Khoảng tuyến tính LOD LOQ 0,2 ml/ 10 ml mẫu thử 60 -240 phút 0,02-8,00 ppm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,007 ppm 0,022ppm MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 60 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên