Views
7 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Abs EDTA NMN ppm UNICEF : Absorbance (độ hấp thụ quang). : Acid etylendiaminteraaxetic (hay complexon II). : Nhà máy nước. : part per million (một phần triệu). : The United Nations Children’s Fund (Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN d http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC BẢNG http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 2.1.Thể tích ion cản trở thêm trong>vàtrong>o các mẫu để nghiên cứu ảnh hưởng của ion lạ trong phép đo quang xác định trong>sắttrong> ................................... 32 Bảng 2.2. Bảng pha các dung dịch chuẩn trong>sắttrong> khảo sát khoảng tuyến tính ..... 33 Bảng 2.3. Bảng các công thức tính xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định trong>lượngtrong> trong>vàtrong> đánh trong>giátrong> độ chính xác của phép đo .......................... 35 Bảng 2.4. Thể tích ion cản trở thêm trong>vàtrong>o các mẫu để nghiên cứu ảnh hưởng của ion lạ trong phép đo quang xác định trong>mangantrong> ............... 38 Bảng 2.5. Bảng pha các dung dịch chuẩn trong>mangantrong> xác định khoảng tuyến tính ..... 39 Bảng 3.1.Kết quả đo độ hấp thụ quangcủa phức‘ferroin’khi thay đổi thể tích thuốc thử 1,10-phenantrolin ..................................................... 43 Bảng 3.2.Kết quả đo độ hấp thụ quangcủa phức‘ferroin’ với thời gian khác nhau ........................................................................................ 44 Bảng 3.3. Kết quả đo độ hấp thụ quang của phức‘ferroin’khi thay đổi pH .... 45 Bảng 3.4. Độ hấp thụ quang của các dung dịch trong>sắttrong> nồng độ 0,2ppm khi trong dung dịch có mặt trong>vàtrong> không có các ion lạ ở nồng độ khác nhau .......... 46 Bảng 3.5. Kết quả đo độ hấp thụ quangcủa phức ‘ferroin’ từ nồng độ trong>sắttrong> 0,01ppm đến 18 ppm....................................................................... 47 Bảng 3.6. Độ hấp thụ quang của phức trong>sắttrong> trong mẫu M2-T4 đo lặp lại ......... 49 Bảng 3.7. Kết quả đo đánh trong>giátrong> độ lặp lại của phép đo với mẫu thực khi xác định trong>sắttrong>...................................................................................... 49 Bảng 3.8. Kết quả đo nồng độ mẫu thực đánh trong>giátrong> độ đúng của phương pháp phân tích trong>sắttrong> ............................................................................ 50 Bảng 3.9. Các điều kiện tối ưu xác định trong>sắttrong> bằng phương pháp trắc quang ... 51 Bảng 3.10.Kết quả đo độ hấp thụ quang khi thay đổi thể tích thuốc thử DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN fomaldoxim ..................................................................................... 52 Bảng 3.11.Kết quả đo độ hấp thụ quang theo thời gian trong phép đo xác định trong>mangantrong> .................................................................................... 53 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN e http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên