Views
7 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.2. Kết quả xác định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong>, trong>mangantrong> trong mẫu thực tế Chúng tôi tiến hành phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> ion trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong 40 mẫu nước sau xử lý của NMN Diễn Vọng, mỗi tháng chúng tôi tiến hành phân tích 10 mẫu nước lấy trong>vàtrong>o các thời điểm khác nhau trong hai ngày của tháng, tên mẫu, ngày lấy mẫu, trong>vàtrong> trong>giátrong> trị pH ban đầu được ghi trong bảng 3.19. Bảng 3.19. Thời gian, ký hiệu trong>vàtrong> pH của mẫu phân tích STT Tên mẫu Ngày lấy mẫu pH ban đầu 1 M1-T4 7.4.2016 7,2 2 M2-T4 7.4.2016 7,3 3 M3-T4 7.4.2016 7,2 4 M4-T4 7.4.2016 7,3 5 M5-T4 7.4.2016 7,1 6 M6-T4 17.4.2016 6,9 7 M7-T4 17.4.2016 7,1 8 M8-T4 17.4.2016 7,0 9 M9-T4 17.4.2016 7,0 10 M10-T4 17.4.2016 7,2 11 M1-T5 15.5.2016 6,5 12 M2-T5 15.5.2016 6,5 13 M3-T5 15.5.2016 6,7 14 M4-T5 15.5.2016 6,6 15 M5-T5 15.5.2016 6,6 16 M6-T5 26.5.2016 6,5 17 M7-T5 26.5.2016 6,5 18 M8-T5 26.5.2016 6,6 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 19 M9-T5 26.5.2016 6,7 20 M10-T5 26.5.2016 6,5 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 61 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định STT Tên mẫu Ngày lấy mẫu pH ban đầu 21 M1-T6 20.6.2016 6,5 22 M2-T6 20.6.2016 6,5 23 M3-T6 20.6.2016 7,0 24 M4-T6 20.6.2016 6,9 25 M5-T6 20.6.2016 6,6 26 M6-T6 30.06.2016 7,2 27 M7-T6 30.06.2016 7,4 28 M8-T6 30.06.2016 7,3 29 M9-T6 30.06.2016 7,6 30 M10-T6 30.06.2016 7,6 31 M1-T7 15.7.2016 6,7 32 M2-T7 15.7.2016 6,5 33 M3-T7 15.7.2016 7,0 34 M4-T7 15.7.2016 6,8 35 M5-T7 15.7.2016 6,6 36 M6-T7 25.7.2016 6,5 37 M7-T7 25.7.2016 6,5 38 M8-T7 25.7.2016 7,0 39 M9-T7 25.7.2016 6,9 40 M10-T7 25.7.2016 6,6 Kết quả xác định nồng độ trung bình các ion kim loại trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN trong nước sau xử lý của NMN Diễn Vọng trong các tháng 4,5,6 trong>vàtrong> 7 năm 2016 được trình bày trong bảng 3.20. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 62 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit