Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.20. Kết quả đo nồng độ trung bình của Fe, Mn trong nước sinh hoạt cấp từ NMN Diễn Vọng tháng 4,5,6,7 năm 2016 Nồng độ Nồng độ Mn 2+ Abstb STT Tên mẫu Fe 2+ Fe 2+ Abstb trung bình Mn (ppm) 2+ trung bình (ppm) 1 M1-T4 0,004 0,002 0,006 0,030 2 M2-T4 0,008 0,037 0,007 0,034 3 M3-T4 0,016 0,080 0,002 0,005 4 M4-T4 0,013 0,067 0,009 0,040 5 M5-T4 0,017 0,085 0,006 0,028 6 M6-T4 0,029 0,150 0,017 0,100 7 M7-T4 0,033 0,180 0,019 0,117 8 M8-T4 0,044 0,240 0,020 0,124 9 M9-T4 0,030 0,150 0,024 0,150 10 M10-T4 0,034 0,200 0,023 0,143 11 M1-T5 0,025 0,120 0,070 0,100 12 M2-T5 0,026 0,120 0,015 0,080 13 M3-T5 0,018 0,100 0,010 0,060 14 M4-T5 0,023 0,134 0,011 0,060 15 M5-T5 0,017 0,090 0,011 0,070 16 M6-T5 0,035 0,200 0,006 0,030 17 M7-T5 0,034 0,180 0,005 0,023 18 M8-T5 0,039 0,213 0,005 0,025 19 M9-T5 0,034 0,200 0,006 0,029 20 M10-T5 0,040 0,225 0,007 0,032 21 M1-T6 0,030 0,150 0,016 0,080 22 M2-T6 0,026 0,120 0,100 0,100 23 M3-T6 0,026 0,120 0,016 0,090 24 M4-T6 0,027 0,125 0,016 0,090 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 25 M5-T6 0,027 0,132 0,015 0,080 26 M6-T6 0,018 0,090 0,016 0,080 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 63 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nồng độ Nồng độ Mn 2+ Abstb STT Tên mẫu Fe 2+ Fe 2+ Abstb trung bình Mn (ppm) 2+ trung bình (ppm) 27 M7-T6 0,020 0,110 0,012 0,070 28 M8-T6 0,027 0,120 0,017 0,090 29 M9-T6 0,018 0,090 0,016 0,080 30 M10-T6 0,019 0,100 0,015 0,100 31 M1-T7 0,016 0,070 0,015 0,080 32 M2-T7 0,016 0,080 0,017 0,090 33 M3-T7 0,018 0,100 0,013 0,070 34 M4-T7 0,025 0,120 0,016 0,080 35 M5-T7 0,019 0,090 0,012 0,070 36 M6-T7 0,006 0,023 0,005 0,025 37 M7-T7 0,003 0,016 0,007 0,028 38 M8-T7 0,003 0,017 0,006 0,027 39 M9-T7 0,005 0,019 0,005 0,025 40 M10-T7 0,004 0,019 0,006 0,026 Nồng độ trung bình các mẫu 0,118 0,086 Theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01:2009/BYT) quy chuẩn kĩ thuật Quốcgia về chất trong>lượngtrong> nước ăn uống quy định trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong>, trong>mangantrong>trong nước sinh hoạt trong>vàtrong> nước ăn là 0,3 mg/l (tức 0,3 ppm ). [12] Theo kết quả đo nồng độ trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong 4 tháng năm 2016 (tháng 4,5,6,7) chúng tôi thấy: Đối với trong>sắttrong>, nồng độ cao nhất xác định được là 0,24 ppm, thấp nhất là 0,016 ppm. Nồng độ trong>sắttrong> trung bình trong 40 mẫu đo của 4 tháng là 0,118 ppm. Đối với trong>mangantrong>, nồng độ trong>mangantrong> cao nhất xác định được là 0,150ppm, thấp nhất là 0,023 ppm. Nồng độ trong>mangantrong> trung bình trong 40 mẫu đo của 4 tháng là 0,086 ppm. Như vậy, trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong>, trong>mangantrong>đo DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN được trongcác mẫu nước sinh hoạt cấp từ NMN Diễn Vọng chúng tôi phân tích không vượt quá tiêu chuẩn cho phép[12]. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 64 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường