Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ngoài ra, chúng tôi tiến hành so sánh kết quả nghiên cứu trên với kết quả lưu trữ của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh về trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong>, trong>mangantrong> trung bình trong nước sinh hoạt cấp từ NMN Diễn Vọng của các năm từ 2012 đến 2015 (Phụ lục 1). Kết quả thu được trình bày trong bảng 3.21 biểu diễn trong hình 3.13, 3.14. Bảng 3.21. Hàm trong>lượngtrong> trung bình trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong nước cấp của NMN Diễn Vọng, Quảng Ninhtừ năm 2012 đến năm 2016 Năm Sắt(ppm) Mangan(ppm) 2012 0,077 0,058 2013 0,063 0,154 2014 0,127 0,054 2015 0,148 0,058 Tháng 4,5,6,7 /2016 0,118 0,086 Hàm trong>lượngtrong> trung bình trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong nước cấp của NMN Diễn Vọng, Quảng Ninh tháng 4,5,6,7 từ năm 2012 đến năm 2016 được biểu diễn bởi đồ thị 3.13 trong>vàtrong> 3.14. 2012 2013 2014 2015 2016 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.13. Hàm trong>lượngtrong> trung bình trong>sắttrong> trong nước cấp của NMN Diễn Vọng, Quảng Ninh từ năm 2012 đến năm 2016 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 65 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Dựa trong>vàtrong>o đồ thị hình 3.13 biểu diễn trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trong nước sinh hoạt cấp từ NMN Diễn Vọng. Ta thấy trong 4 năm (từ 2012 đến 2015) trong>vàtrong> 4 tháng của năm 2016 (tháng 4,5,6,7) thì trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trung bình trong nước sinh hoạt của năm 2013 là thấp nhất, trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trung bình của năm 2015 là cao nhất. Tuy nhiên trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trung bình trong 4 năm (từ 2012 đến 2015) trong>vàtrong> 4 tháng của năm 2016 (tháng 4,5,6,7) đều không vượt quá tiêu chuẩn cho phép [12]. Hình 3.14. Hàm trong>lượngtrong> trung bình trong>mangantrong>trong nước cấp của NMN Diễn Vọng, Quảng Ninh từ năm 2012 đến năm 2016 Dựa trong>vàtrong>o đồ thị hình 3.14. Ta thấy trong 4 năm (từ 2012 đến 2015) trong>vàtrong> 4 tháng của năm 2016 (tháng 4,5,6,7) thì trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>mangantrong> trung bìnhtrong nước sinh hoạt của năm 2013 là cao đột biến, các năm còn lại (năm 2012, 2014, 2015) trong>vàtrong> 4 tháng năm 2016 (tháng 4,5,6,7) trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>mangantrong> trung bình xấp xỉ bằng nhau. Tuy nhiên trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> trong>mangantrong> trung bình trong 4 năm (từ 2012 đến 2015) trong>vàtrong> 4 tháng của năm 2016 (tháng 4,5,6,7) đều không vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Từ hai số liệu trên ta có thể đưa ra đánh trong>giátrong> quá trình xử lý kim loại trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> trong nước của NMN Diễn Vọngtừ năm 2012 đến 2015trong>vàtrong> tháng 4,5,6,7 năm 2016 rất tốt. Hàm trong>lượngtrong> trong>sắttrong> trong>vàtrong> trong>mangantrong> đều không bị vượt cho ngưỡng cho phép. Đây cũng là một trong những thông số đánh trong>giátrong> chất trong>lượngtrong> nguồn nước sinh hoạt cấp từ nhà máy nước Diễn Vọng cung cấp cho các hộ dân là đảm bảo. 2012 2013 2014 2015 2016 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 66 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên