Views
8 months ago

Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng - thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/doaytmd3z7ptv354l6ro44a05tfxu1fd

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định I. Tiếng Việt TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trịnh Thị Thanh, Độc học, môi trường trong>vàtrong> sức khoẻ con người, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 2. Hoàng Nhâm, Hóa học vô cơ, tập ba, NXB Giáo dục, 2000. 3. Nguyễn Đức Vận, Hóa học vô cơ- tập 2, Các kim loại điển hình, NXBKhoa học trong>vàtrong> kĩ thuật, 2000. 4. Lê Văn Hiếu, Nguyên tố trong>sắttrong> trong>vàtrong> sức khỏe, Tạp chí Hóa học số 10, 2006. 5. Lê Văn Khoa (Chủ biên), Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng, NXB Giáo dục, 2000 6. Trần Tứ Hiếu, Phân tích trắc quang, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. 7. TCVN 6177, Chất trong>lượngtrong> nước- Xác định trong>sắttrong> bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10- phenantrolin, 1996. 8. TCVN 6002, Chất trong>lượngtrong> nước- Xác định trong>mangantrong>phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim, 1995. 9.Nguyễn Trọng Biểu, Từ Văn Mặc,Thuốc thử hữu cơ, Nhà xuất bản khoa học trong>vàtrong> kĩ thuật Hà Nội, 2002. 10. Bộ Khoa học trong>vàtrong> Công nghệ môi trường, Bộ TCVN 6663, Chất trong>lượngtrong> nước, lấy mẫu. 11. Tạ Thị Thảo, Giáo trình thống kê trong hóa học phân tích, Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội, 2013. 12. Bộ y tế (2009), Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất trong>lượngtrong> nước ăn uống, QCVN 01:2009/BYT. 13. Trịnh Thế Dũng, Phân tích, đánh trong>giátrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> các kim loại trong>sắttrong>, đồng, trong>mangantrong> trong nước mặt sông Cầu chảy qua thành phố Thái Nguyên bằng DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS), luận văn thạc sĩ hóa học, Đại học sư phạm ĐHTN, 2011. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 69 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 14. Trần Thị Thùy Dương, Nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang trong>vàtrong> ứng dụng phân tích đánh trong>giátrong> môi trường, Luận văn thạc sĩ hóa học, ĐH Sư phạm ĐHTN, 2009. 15.Tường Thị Cẩm Nhung, Phân tích, đánh trong>giátrong> trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> các kim loại trong>sắttrong>, trong>mangantrong> trong nước giếng khoan bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS), Luận văn thạc sĩ hóa học, ĐH Sư phạm ĐHTN, 2011. 16. Nguyễn Lệ Thúy, Nghiên cứu phân tích trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> P trong>vàtrong> Mn trong gang thép bằng phương pháp trắc quang, Luận văn thạc sĩ hóa học, ĐH Sư phạm ĐHTN, 2010. 17. Điều kiện tự nhiên trong>vàtrong> xã hội (cập nhật ngày 31/12/2015), Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, http://www.quangninh.gov.vn 18.Kết quả kiểm nghiệm nước sau xử lý của nhà máy nước Diễn Vọngnăm 2012, 2013,2014,2015- Khoa xét nghiệm- Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh Quảng Ninh. II. Tiếng Anh 19.Afsaneh Safavi, Marzieh Sadeghi, Design and evaluation of athorium (IV) selective optode, 2006,pp.184-188 20. D.G. Karamanev, L. N. NiKolov, V. Mamatarkova(2002), “Rapid simultaneousquantitave determination of ferric and ferrous ions in drainage waters andsimilar solutions”, Minerals Engineering 15,2002, pp. 341-346. 21. C. Paipa, E. Poblete, M. Inés Toral, “Simultaneous determination of iron and copper in pregnant liquid solutions”, Minerals Engineering 15,2006, pp. 1-4. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 22. J. Mendham, R.C. Denney, J. D. Barnes, M. Thomas, Vogel’s textbook of quantitative Chemical Analysis, 6th Edition, Prentice Hall, 2000. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 70 http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở khu vực xuân hòa bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis (2017)
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên