Views
6 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 1.1.5.2. Quá trình rửa giải Rửa giải đẳng dòng pha động không thay đổi trong suốt quá trình rửa giải. Rửa giải gradient pha động liên tục thay đổi (do tỉ lệ tạo nên các thành phần pha động thay đổi) trong suốt quá trình rửa giải. Lúc này độ phân cực của pha động cũng sẽ bị biến đổi trong>vàtrong> thường là tăng hiệu quả tách. 1.1.5.3. Các yếu tố chính cần chú ý trong lựa chọn pha động Bản chất của dung môi lựa chọn làm pha động, thành phần các chất tạo ra pha động, tốc độ dòng pha động trong>vàtrong> pH của pha động (đặc biệt chú ý ở sắc trao đổi ion trong>vàtrong> sắc cặp ion). 1.1.5.4. Điều kiện đối với một pha động Phải trơ đối với pha tĩnh, hòa tan được chất cần phân tích, bền vững theo trong>thờitrong> gian. Có độ tinh khiết cao, phải nhanh đạt các cân bằng trong sắc . Phù hợp với các loại detector dùng để phát hiện các chất phân tích. Có tính kinh tế trong>vàtrong> không khan hiếm. Pha động là một trong những yếu tố quyết định hiệu suất tách sắc của một hỗn hợp mẫu. Nó quyết định trong>thờitrong> gian lưu giữ các chất mẫu trong>vàtrong> hiệu quả sự tách sắc . Pha động có thể ảnh hưởng đến: - Độ chọn lọc của hệ pha, trong>thờitrong> gian lưu giữ của chất tan . - Độ phân giải các chất trong một pha tĩnh. - Độ rộng trong>vàtrong> sự cân đối của sắc đồ. Tất cả các dung môi dùng trong HPLC (kể cả pha động) đều được đuổi khí bằng cách đun nóng, hút chân không, lắc siêu âm... Vì không khí hòa tan trong dung môi sẽ tạo bọt khí trong detector trong>vàtrong> gây nhiễu tín hiệu. 1.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 1.2.1. trong>Địnhtrong> luật Bughe - Lămbe – Bia Khi chiếu một chùm tia sáng có năng lươṇg nhất định vào môṭ dung DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN dịch chứ a cấu tử hấp thụ ánh sáng thì cấu tử đó sẽ hấp thụ chọn lọc một số tia sáng. Độ hấp thụ quang của cấu tử tỷ lệ thuận với nồng độ của chất trong dung dịch trong>vàtrong> bề dày lớp dung dịch mà ánh sáng truyền qua. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 8 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Phương trình toán học biểu diễn định luật Bughe - Lămbe - Bia : A = . b. C (1.9) trong đó: A là độ hấp thụ quang của dung dịch ở bước sóng (A không có thứ nguyên). 1.2.2. trong>Địnhtrong> luật cộng tính là hệ số hấp thụ mol phân tử của cấu tử tại bước sóng . b là bề dày lớp dung dịch (cm). C là nồng độ của cấu tử trong dung dịch (mol/lít). trong>Địnhtrong> luật cộng tính là một sự bổ sung quan trọng cho các định luật hấp thụ ánh sáng. trong>Địnhtrong> luật cộng tính là cơ sở định trong>lượngtrong> cho việc xác định nồng độ của hệ trắc quang nhiều cấu tử. Bản chất của định luật cộng tính là sự độc lập của đại trong>lượngtrong> độ hấp thụ quang của một chất riêng biệt khi có mặt của các chất khác có sự hấp thụ ánh sáng riêng. Biểu diễn tính cộng tính về độ hấp thụ quang của dung dịch hỗn hợp chứa n cấu tử tại bước sóng bằng phương trình toán học: A =A +A +...+A +...+A = A (1.10) λ 1,λ 2,λ i,λ n,λ i,λ i=1 trong đó: A là độ hấp thụ ánh sáng của dung dịch hỗn hợp chứa n cấu tử ở bước sóng . Vì A = .b.C nên ta có: A i, là độ hấp thụ ánh sáng của cấu tử thứ i ở bước sóng n là số cấu tử hấp thụ ánh sáng có trong hỗn hợp (i = 1n). A =ε .b.C +ε .b.C +...+ε .b.C = ε .b.C λ 1,λ 1 2,λ 2 n,λ n i,λ i i=1 n n (1.11) trong>Địnhtrong> luật cộng tính được phát biểu như sau: “Ở một bước sóng đã cho độ hấp thụ quang của một hỗn hợp các cấu tử không tương tác hóa học với nhau trong>vàtrong> bằng tổng độ hấp thụ quang của các cấu tử riêng biệt ở cùng bước DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN sóng này”. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 9 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)