Views
7 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> phòng. Kết quả thu được: sai số tương đối của trong>paracetamoltrong>, phenylpropaolamin HCl, clophenylamin maleat là 0,47% trong>vàtrong> 0,67% trong>vàtrong> 1,19%; độ thu hồi dao động từ 99,61% đến 100,65% . Năm 2009, bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC), Fegade trong>vàtrong> cộng sự [16] đã định trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> trong>paracetamoltrong> trong>vàtrong> piroxicam trong thuốc viên. Sử dụng cột Eurosphere- 100 C18, 250 x 4,6 mm, kích thước hạt 5 μm, với pha động là hỗn hợp metanol: nước (tỉ lệ 70:30 về thể tích). Tốc độ dòng 1,0 mL/phút trong>vàtrong> bước sóng đo quang ở 227 nm. Thời gian lưu của piroxicam trong>vàtrong> trong>paracetamoltrong> tương ứng là 2,52 trong>vàtrong> 5,48 phút. Phương pháp này đã có độ chính xác, độ tuyến tính, độ tin cậy, giới hạn phát hiện, giới hạn định trong>lượngtrong> theo tiêu chuẩn ICH trong>vàtrong> USP. Các nghiên cứu khảo nghiệm cho thấy độ thu hồi trong>paracetamoltrong> trong>vàtrong> piroxicam trong phạm vi 99-101% thu được ở các nồng độ khác nhau. Phương pháp này được áp dụng thành công với việc xác định xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> cả hai chất trong phòng thí nghiệm cũng như trong dược phẩm thương mại. Năm 2011, Lohar V.R trong>vàtrong> các cộng sự [19] đã định trong>lượngtrong> thành công trong>paracetamoltrong>, cafein, pseudouphedrin hydroclorit, dextromethophan hydrobromit trong>vàtrong> loratadin trong thuốc viên bằng phương pháp RP-HPLC. Phương pháp sử dụng pha động gồm dung dịch đệm natri heptan sunphonat trong>vàtrong> axetonitril (tỷ lệ 95: 5 về thể tích), tốc độ dòng chảy là 1 mL/phút. Hệ thống HPLC Shimadzu LC 2010 với cột Inertsil ODS 3V (4,6 mm x 5 cm, 3 μm), bước sóng đo quang là 205 nm. Thời gian lưu của trong>paracetamoltrong> là 3,5 phút; caffein là 5,5 phút; pseudoephedrin HCl là 8 phút, dextromethophan HBr là 14 phút; loratadin là 15 phút. Độ thu hồi của trong>paracetamoltrong>, caffein, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN pseudoephedrin hydrochlorit, dextromethophan hydrobromid trong>vàtrong> loratadin nằm trong khoảng 98% đến 102%. Đây là phương pháp đơn giản, chính xác, MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 18 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> độ lặp lại cao do đó phù hợp cho phân tích thường xuyên các loại thuốc ở dạng bào chế viên nén. Năm 2011, tác giả Đỗ Thị Thu Hường [6] định trong>lượngtrong> thành công trong>paracetamoltrong>, dextromethophan HBr trong>vàtrong> loratadin bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao với cột pha đảo C18 (5 µm, 150 mm x 4,6 mm). Pha động là hỗn hợp axetonitril: đệm kali dihydrophotphat pH=2,9 (tỷ lệ 25:75 về thể tích). Tốc độ dòng là 1,4 mL/phút. Detector UV đặt ở bước sóng 215 nm. Thể tích bơm mẫu là 20 µL. Nhiệt độ cột đo ở nhiệt độ phòng. Kết quả thu được: trong>thờitrong> gian lưu của trong>paracetamoltrong>, dextromethophan HBr trong>vàtrong> loratadin lần lượt là 3,5; 6,62 trong>vàtrong> 11,29 phút. Năm 2013, tác giả Nguyễn Thành Lộc [9] đã định trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> trong>paracetamoltrong> trong>vàtrong> ibuprofen bằng phương pháp HPLC với điều kiện: Cột RP-18 (5 µm, 220 mm x 4,4 mm). Pha động là hỗn hợp axetonitril : H 3 PO 4 0,1 M (tỷ lệ 97:3 về thể tích). Tốc độ dòng là 0,7 mL/phút . Detector UV đặt ở bước sóng 224 nm. Thể tích bơm mẫu là 20 µL. Kết quả thu được: độ thu hồi của trong>paracetamoltrong> trong>vàtrong> ibuprofen là 96,03% trong>vàtrong> 94,48%. Năm 2013 tác giả Vũ Duy Long [8] đã sử dụng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao để xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> trong>paracetamoltrong>, clopheniramin maleat trong>vàtrong> phenylephrin HCl trong các dược phẩm nói chung trong>vàtrong> thuốc TIFFY nói riêng bằng cách sử dụng pha động là hỗn hợp đệm NaH 2 PO 4 0,05 M : axetonitril (tỉ lệ 93:07 về thể tích); Thể tích bơm mẫu là 20 µL với tốc độ dòng chảy pha động là 1,5 mL/phút, sử dụng loại cột C18, bước sóng đo quang 215 nm trong>vàtrong> ở nhiệt độ là 30 o C. Các chất trong>paracetamoltrong>, clopheniramine trong>maleatetrong> trong>vàtrong> phenylephrine HCl trong thuốc TIFFY đã được xác định thành DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN công với trong>thờitrong> gian lưu của acetaminophen là 8,62 phút, trong>thờitrong> gian lưu của clopheniramin maleat là 2,78 phút trong>vàtrong> trong>thờitrong> gian lưu của phenylephrin HCl là MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 19 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)