Views
2 weeks ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 2.2.1.2. Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu cho phương pháp HPLC Lựa chọn các thông số của máy HPLC: - Detector, có thể gặp một số detector sau : Detector hấp thụ tử ngoại - khả khiến (UV-Vis), detector hấp thụ tử ngoại (UV)… - Thể tích bơm mẫu. - Cột tách. - Nhiệt độ cột tách. - Bước sóng thích hợp để phát hiện trong>đồngtrong> trong>thờitrong> các thành phần. - Pha động: Thành phần, tỷ lệ các thành phần của pha động, pH ... - Tốc độ dòng pha động. 2.2.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử - Tiến hành quét phổ từ 200 nm đến 900 nm để kiểm tra lại bước sóng hấp thụ quang cực đại của các dung dich ̣ PRC, CPM trong>vàtrong> PNH. - Khảo sát sự ổn định độ hấp thụ quang của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH theo môi trường nền, pH, trong>thờitrong> gian, nhiệt độ để lựa chọn khoảng trong>thờitrong> gian, nhiệt độ trong>vàtrong> pH thích hợp khi thực hiện các phép đo quang. - Khảo sát khoảng tuyến tính của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH từ đó xác định giới hạn phát hiện (LOD) trong>vàtrong> giới hạn định trong>lượngtrong> (LOQ). - trong>Địnhtrong> lươṇg trong>đồngtrong> trong>thờitrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong các mẫu tự pha để xác đinh ̣ các sai số khi tỷ lệ hàm lươṇg PRC, CPM trong>vàtrong> PNH nhau. - Xây dựng quy trình phân tích mẫu thuốc, từ đó đánh giá độ tin cậy của phương pháp thông qua việc tính toán độ đúng trong>vàtrong> độ lặp lại của phép đo. - trong>Địnhtrong> trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong mẫu thuốc. - Đánh giá độ tin cậy của phương pháp thông qua xác điṇh độ thu hồi. - Pha chế dung dich ̣ chuẩn PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong>vàtrong> hỗn hợp của chúng. - Xác định các điêù kiêṇ tối ưu cho phép đo quang PRC, CPM trong>vàtrong> PNH DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Tiến hành xác đinh ̣ đôǹg thờ i 3 chất trong các mâũ giả tự pha. - Tiến hành xác đinh ̣ đôǹg thờ i 3 chất trong mâũ thuốc Decolgen forte. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 24 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 2.3. Phương pháp xử lý số liệu 2.3.1. Các phương pháp để xử lý kết quả phân tích Đánh giá phương pháp phân tích trong>vàtrong> các kết quả phân tích: Sử dụng các phương pháp thống kê, sử dụng công cụ hỗ trợ là Microft Excel, máy tính bỏ túi. Sử dụng phương pháp hồi qui tuyến tính trong>vàtrong> thuật bình phương tối thiểu để đánh giá chất chuẩn trong>vàtrong> mẫu. 2.3.2. Các đại trong>lượngtrong> đặc trưng để xử lý kết quả phân tích 2.3.2.1. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp - Độ lặp lại của phương pháp được đánh giá thông qua độ lệch chuẩn (S) hoă ̣c đô ̣lê ̣ch chuẩn tương đối (RSD). n n 2 2 Ci-μ Ci-C S = = k i=1 i=1 S.100 RSD = (%) C k (2.1) (2.2) trong đó: Ci là các giá tri ̣nồng độ (µg/mL) của dung dich ̣ PRC, CPM trong>vàtrong> PNH tính được lần thứ i; là giá trị nồng độ thực của mẫu; C là giá trị nồng độ trung bình tính được sau n lần xác định; k là số bậc tự do. - Đánh giá độ đúng của phương pháp đối với các hỗn hợp PRC, CPM trong>vàtrong> PNH tự pha chế thông qua sai số tương đối RE. Sai số tương đối của các phép phân tích đối với mẫu chuẩn tự pha chế thông qua việc tính tỷ số giữa độ sai lệch của nồng độ tính toán được với nồng độ thực đã biết của mẫu theo công thứ c: CTinh toan - C0 RE% = .100% C 0 (2.3) trong đó: RE% là sai số tương đối của phép xác định nồng độ các cấu tử. CTinh toan (µg/mL) là nồng độ tính toán được. Co (µg/mL) là nồng độ đã biết của dung dich ̣ PRC, CPM trong>vàtrong> DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN PNH trong hỗn hợp. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 25 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xây dựng phương pháp định lượng polydatin trong rễ cây cốt khí củ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Lý thuyết và ứng dụng Phương pháp phổ khối lượng & Sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC
Xây dựng phương pháp xác định s allyl cystein trong tỏi và chế phẩm tỏi bằng sắc ký lỏng
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HPLC SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Xác định hàm lượng cyanid trong thủy sản bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm
Phương pháp sắc kí điện di mao quản hiệu năng cao (HPCEC) - Nguyễn Thanh Bình, Hồ Thị Hà Phạm, Yên Khang - Trường ĐHSP ĐH Huế