Views
6 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 2.4.4. Chế phẩm thuốc Decolgen forte Thành phần mỗi viên nén chứa: Paracetamol : 500 mg trong>Phenylephrinetrong> trong>hydrochloridetrong>: 10 mg trong>Chlorpheniraminetrong> trong>maleatetrong>: 2 mg Hình 2.1. Chế phẩm thuốc Decolgen forte 2.5. Chuẩn bị các dung môi để hòa tan mẫu trong>vàtrong> thuốc Để hòa tan các mẫu trong>vàtrong> thuốc nghiên cứu dùng để tiến hành khảo sát theo phương pháp HPLC chúng tôi đã sử dụng các dung môi sau: Dung dịch đệm được chuẩn bị bằng cách hòa tan 2,45 g KH 2 PO 4 trong 950 ml nước cất 2 lần. Thêm 2 ml triethylamin, điều chỉnh về pH = 2-3 bằng axit photphoric (H 3 PO 4 ) loãng với nước cất 2 lần định mức thành 1000 mL trong>vàtrong> trộn đều, dung siêu âm lọc qua màng lọc 0,45µm. Để hòa tan các mẫu trong>vàtrong> thuốc nghiên cứu dùng để tiến hành khảo sát theo phương pháp UV- Vis chúng tôi đã sử dụng các dung môi sau. Lấy một ống chuẩn HCl pha loãng băǹg nướ c cất 2 lâǹ thành 1000 mL thu được dung dịch HCl 0,1M (pH = 1), sau đó pha thành HCl 0,01M trong>vàtrong> 0,001M có pH = 2 trong>vàtrong> 3. Lấy một ống chuẩn H 2 SO 4 pha loãng băǹg nướ c cất 2 lâǹ thành 1000 mL thu được dung dịch H 2 SO 4 0,1M (pH = 1). Sau đó pha thành H 2 SO 4 0,05M trong>vàtrong> 0,005M có pH = 2 trong>vàtrong> 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Lấy ống chuẩn HNO 3 pha loãng bằng nướ c cất 2 lâǹ thành 1000 mL thu được dung dịch HNO 3 0,1M (pH = 1). Sau đó pha thành HNO 3 0,01M trong>vàtrong> 0,001M có pH = 2 trong>vàtrong> 3. Các dung dịch pha được chuẩn độ lại xác định nồng độ. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 28 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 2.6. Chuẩn bị các dung dịch chuẩn cho phương pháp HPLC Dung dịch PRC: Cân chính xác 100 mg PRC cho trong>vàtrong>o bình định mức 100 mL đem hòa tan trong>vàtrong> định mức bằng dung dịch đệm. Sau đó đi rung siêu âm trong 10 phút. Thu được dung dịch PRC có nồng độ là 1000 µg/mL (gọi là dung dịch PRC1). Pha loãng dung dịch PRC1 bằng dung dịch đệm thu được các dung dịch PRC có nồng độ 900 µg/mL, 700 µg/mL, 500 µg/mL, 300 µg/mL. Bằng cách lấy 3 mL, 5 mL, 7 mL, 9 mL cho trong>vàtrong>o bình định mức 10 mL trong>vàtrong> định mức bằng dung dịch đệm. Dung dịch CPM: Cân chính xác 50 mg CPM cho trong>vàtrong>o bình định mức 100 mL đem hòa tan trong>vàtrong> định mức bằng dung dịch đệm. Sau đó đi rung siêu âm trong 10 phút thu được dung dịch CPM có nồng độ 500 µg/mL (gọi là dung dịch CPM1). Pha loãng bằng dung dịch đệm thu được dung dịch CPM có nồng độ là 50 µg/mL (gọi là dung dịch CPM2). Tiếp tục pha loãng dung dịch CPM2 bằng dung dịch đệm thu được các dung dịch CPM có nồng độ 2 µg/mL, 4 µg/mL, 6 µg/mL, 8 µg/mL. Dung dịch PNH: Cân chính xác 50 mg PNH cho trong>vàtrong>o bình định mức 100 mL đem hòa tan trong>vàtrong> định mức bằng dung dịch pha động. Sau đó đi rung siêu âm trong 10 phút thu được dung dịch PNH có nồng độ 500 µg/mL ( gọi là dung dịch PNH1). Pha loãng bằng dung dịch pha động thu được dung dịch PNH có nồng độ là 100 µg/mL (gọi là dung dịch PNH2). Pha loãng dung dịch PNH2 bằng dung dịch pha động thu được các dung dịch PNH có nồng độ 10µg/mL, 20 µg/mL, 30 µg/mL, 50 µg/mL. Dung dịch mẫu giả: Lấy lần lượt 25 mL dung dịch PRC1; 2 mL dung dịch CPM2 trong>vàtrong> 5 ml dung dịch PNH2 cho trong>vàtrong>o bình định mức 50 mL trong>vàtrong> định DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN mức bằng dung dịch pha động tới vạch 50 mL được dung dịch chuẩn có nồng độ: PRC: CPM: PNH = 500: 2 : 10 (µg/mL). Các dung dịch sau khi pha song được lọc dung dịch qua màng lọc 0,45 µm. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 29 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)