Views
8 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 3.1.2. Đánh giá phương pháp định trong>lượngtrong> 3.1.2.1. Kiểm tra tính thích hợp của hệ thống Chúng tôi tiến hành khảo sát các đại trong>lượngtrong> đặc trưng như: Số đĩa lý thuyết, độ phân giải, trong>thờitrong> gian lưu, diện tích pic qua việc bơm lặp lại 4 lần dung dịch chuẩn (pha như ở mục 2.6) để tiến hành sắc . Kết quả được chỉ ra ở bảng 3.1; 3.2 trong>vàtrong> 3.3. Lần bơm Bảng 3.1. Giá trị các đại trong>lượngtrong> đặc trưng Hoá chất Số đĩa lý thuyết ( N ) Độ phân giải ( R S ) CPM 3076 PNH 2684 PRC 3340 Thời gian lưu (phút) 1 7,730 Bảng 3.2. Kết quả khảo sát trong>thờitrong> gian lưu 19,34 29,88 PRC CPM PNH Số liệu thống kê Thời gian lưu (phút) 3,397 Số liệu thống kê Thời gian lưu (phút) 2,720 2 7,729 X = 7,730 3,400 X = 3,397 2,719 3 7,731 S = 0,001 3,397 S = 0,00212 2,720 4 7,730 RSD = 0,01 3,394 RSD= 0,06 2,721 Số liệu thống kê X = 2,720 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN S = 0,001 RSD= 0,036 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 36 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.3. Kết quả khảo sát diện tích pic http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Lần bơm Diện tích pic PRC CPM PNH Số liệu thống kê Diện tích pic Số liệu thống kê Diện tích pic 1 2 54407687 54715828 X =54555833,5 461223 462090 X =462230,75 1644840 1636086 3 54474531 S = 63617,19 S = 962,15 461803 RSD= 0,11 RSD= 0,208 1655620 4 54625288 463807 1624479 Số liệu thống kê X =1640256,2 S = 11438,62 RSD= 0,697 Nhận xét: Kết quả ở bảng 3.1, 3.2 trong>vàtrong> 3.3 cho thấy các thông số hệ thống như số đĩa lý thuyết trong>vàtrong> độ phân giải nằm trong giới hạn cho phép. Chỉ số RSD của diện tích pic trong>vàtrong> trong>thờitrong> gian lưu được tìm thấy đều nhỏ hơn 1%. Vì vậy hệ thống sắc đảm bảo tính thích hợp với cả 3 chất phân tích. 3.1.2.2. Khảo sát độ tuyến tính của phương pháp Độ tuyến tính được khảo sát trên dung dịch các chất chuẩn với các nồng độ khác nhau: Các dung dịch PRC có nồng độ từ 200 µg/mL - 1000 µg/mL. Các dung dịch CPM có nồng độ từ 1 µg/mL - 8 µg/mL. Các dung dịch PNH có nồng độ từ 10 µg/mL - 50 µg/mL (pha như ở mục 2.6). Tiến hành chạy sắc lần lượt từng dung dịch theo điều kiện sắc đã chọn ở trên. Xác định được sự phụ thuộc tuyến tính giữa nồng độ trong>vàtrong> diện tích pic bằng phương trình hồi quy tuyến tính trong>vàtrong> hệ số tương quan R 2 . Kết quả khảo sát độ tuyến tính của 3 chất được trình bày ở bảng 3.4. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 37 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG