Views
2 weeks ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Hình 3.7. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tuyến tính giữa nồng độ trong>vàtrong> diện tích pic của PNH 3.1.2.3. Khảo sát độ lặp lại của phương pháp sắc Tiến hành khảo sát độ lặp lại của phương pháp với các dung dịch mẫu giả (pha như ở mục 2.6). Đo các dung dịch mẫu giả trên trong điều kiện sắc đã chọn, so sánh diện tích pic từ phương trình đường chuẩn trong>vàtrong> dung dịch mẫu giả trong cùng điều kiện. Kết quả thu được thể hiện ở bảng 3.5. Nhận xét: Từ bảng kết quả ở bảng 3.5 cho thấy độ lệch chuẩn tương đối RSD của cả 3 chất phân tích đều nhỏ hơn 1% ( PRC: 0,062%; CPM: 0,55%; PNH: 0,5%) trong>vàtrong> sai số tương đối nhỏ. Như vậy, phương pháp sắc định trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> cả 3 chất có độ lặp lại cao. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 40 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.5. Kết quả khảo sát độ lặp lại http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Mẫu Diện tích pic mAuxphút PRC CPM PNH Hàm trong>lượngtrong> µg/mL Diện tích pic mAuxphút Hàm trong>lượngtrong> µg/mL Diện tích pic mAuxphút Hàm trong>lượngtrong> µg/mL Chuẩn 54555288 500 196321 2,0 1641840 10 1 54543427 499,89 197314 2,01 1638557 9,98 2 54611012 500,51 195340 1,99 1635273 9,96 3 54542211 499,88 195399 1,99 1648408 10,04 4 54520423 499,68 194358 1,98 1625422 9,90 Số liệu thống kê X = 499,99 S = 0,312 S x = 0,156 RSD = 0,062 µ = 499,99 0,43 X = 1,99 S = 0,011 S x = 0,0055 RSD = 0,55 µ = 1,99 0,015 3.1.2.4. Xác định PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong thuốc Decolgen forte X = 9,97 S = 0,05 S x = 0,025 RSD = 0,5 µ = 9,97 0,07 Đo các dung dịch dung dịch chứa PRC 500 µg/mL; CPM 2 µg/mL trong>vàtrong> PNH 10 µg/mL trong thuốc Decolgen forte (pha như ở mục 2.7) tại điều kiện sắc đã chọn, so sánh diện tích pic với dung dịch chuẩn (bảng 3.5) trong cùng điều kiện. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 41 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xây dựng phương pháp định lượng polydatin trong rễ cây cốt khí củ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xây dựng phương pháp xác định s allyl cystein trong tỏi và chế phẩm tỏi bằng sắc ký lỏng
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HPLC SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Xác định hàm lượng cyanid trong thủy sản bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Phương pháp sắc kí điện di mao quản hiệu năng cao (HPCEC) - Nguyễn Thanh Bình, Hồ Thị Hà Phạm, Yên Khang - Trường ĐHSP ĐH Huế