Views
3 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> MỤC LỤC Trang Lời cam đoan ........................................................................................................ i Lời cảm ơn ........................................................................................................... ii Mục lục ............................................................................................................... iii Danh mục các từ viết tắt của luận văn ................................................................ iv Danh mục các bảng của luận văn ........................................................................ v Danh mục các hình của luận văn ........................................................................ vi MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 2 1.1. Tổng quan về phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao ...................... 2 1.1.1. Khái niệm trong>vàtrong> nguyên tắc của phương pháp HPLC ........................... 2 1.1.2. Một số đại trong>lượngtrong> đặc trưng trong phân tích sắc .......................... 3 1.1.3. Hệ thống máy HPLC. ................................................................................ 6 1.1.4. Pha tĩnh ...................................................................................................... 7 1.1.5. Pha động .................................................................................................... 7 1.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử ............................................ 8 1.2.1. trong>Địnhtrong> luật Bughe - Lămbe – Bia ................................................................. 8 1.2.2. trong>Địnhtrong> luật cộng tính .................................................................................... 9 1.2.3. Phương pháp lọc Kalman ……………………………………….............10 1.3. Tổng quan về các chất phân tích trong thuốc Decolgen forte .................................... 11 1.3.1. Paracetamol.............................................................................................. 11 1.3.2. trong>Phenylephrinetrong> trong>hydrochloridetrong> ................................................................ ...12 1.3.3. trong>Chlorpheniraminetrong> trong>maleatetrong> ....................................................................... 12 1.4. Kết quả xác định một số chất theo phương pháp HPLC trong>vàtrong> theo phương pháp UV-Vis .............................................................................. 13 1.4.1. Một số kết quả xác định thành phần theo phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử .................................................................................................. 13 1.4.2. Một số kết quả xác định thành phần theo phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao ............................................................................................................. 16 Chương 2. THỰC NGHIỆM .......................................................................... 23 2.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................... 23 2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................. 23 2.2.1. Phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao ................................................. 23 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 2.2.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử ................................................ 24 2.3. Phương pháp xử lý số liệu ................................................................ 25 2.3.1. Các phương pháp để xử lý kết quả phân tích. ......................................... 25 2.3.2. Các đại trong>lượngtrong> đặc trưng để xử lý kết quả phân tích. ............................... 25 2.4. Thiết bị, dụng cụ trong>vàtrong> hóa chất ............................................................ 27 2.4.1. Thiết bị ..................................................................................................... 27 2.4.2. Dụng cụ .................................................................................................... 27 2.4.3. Hóa chất ................................................................................................... 27 2.4.4. Chế phẩm thuốc Decolgen forte .............................................................. 28 2.5. Chuẩn bị các dung môi để hò a tan mẫu ............................................ 28 2.6. Chuẩn bị các dung dịch chuẩn cho phương pháp HPLC ................... 28 2.7. Chuẩn bị dung dịch thuốc Decolgen forte cho phương pháp HPLC ..30 2.8. Chuẩn bị các dung dịch chuẩn cho phương pháp UV-Vis ................. 30 2.9. Chuẩn bị dung dịch thuốc Decolgen forte cho phương pháp UV-Vis 31 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN........................... 31 3.1. Phương pháp HPLC .......................................................................... 32 3.1.1. Xây dựng điều kiện để xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> 3 chất PRC, CPM trong>vàtrong> PNH .. 32 3.1.2. Đánh giá phương pháp định trong>lượngtrong> .......................................................... 36 3.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử .......................................... 43 3.2.1. Khảo sát phổ hấp thụ phân tử của trong>paracetamoltrong>, chlorpheniramine trong>maleatetrong> trong>vàtrong> phenylephrine Hydrochloride ....................................................... ...44 3.2.2. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong>vàtrong>o môi trường các axit ở giá tri ̣pH khác nhau………………………………………..46 3.2.3. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH theo trong>thờitrong> gian ............................................................................................................. 47 3.2.4. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH theo nhiệt độ .............................................................................................................. 48 3.2.5. Khảo sát khoảng tuyến tính tuân theo định luật Bughe – Lambe – Bia của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH. Xác định chỉ số LOD trong>vàtrong> LOQ ........................................... 50 3.2.6. Khảo sát trong>vàtrong> đánh giá độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu trên các mẫu tự pha ......................................................................................................... 57 3.2.7. Xác định hàm trong>lượngtrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong thuốc Decolgen forte trong>vàtrong> đánh giá độ đúng của phép phân tích theo phương pháp thêm chuẩn .......... 64 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN KẾT LUẬN ....................................................................................................... 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 69 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Lý thuyết và ứng dụng Phương pháp phổ khối lượng & Sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xây dựng phương pháp định lượng polydatin trong rễ cây cốt khí củ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HPLC SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
BCKH Ứng dụng của sắc ký hiệu năng cao (HPLC) trong phân tích thực phẩm
Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm
Phương pháp sắc kí điện di mao quản hiệu năng cao (HPCEC) - Nguyễn Thanh Bình, Hồ Thị Hà Phạm, Yên Khang - Trường ĐHSP ĐH Huế