Views
3 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.7. Kết quả khảo sát độ đúng http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Chất chuẩn PRC CPM PNH Mẫu C K (µg/mL) C (µg/mL) C T (µg/mL) Rev(% ) 1 499,68 100,0 599,30 99,6 2 500,40 100,0 600,20 99,8 3 499,95 100,0 599,66 99,7 4 500,21 100,0 600,35 100,1 1 1,97 0,5 2,45 96,2 2 1,95 0,5 2,43 95,8 3 1,98 0,5 2,47 99,6 4 1,94 0,5 2,42 95,4 1 9,97 5 14,95 99,6 2 9,96 5 14,93 99,4 3 9,99 5 14,98 99,8 4 9,98 5 14,96 99,6 3.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 3.2.1. Khảo sát phổ hấp thụ phân tử của trong>paracetamoltrong>, chlorpheniramine trong>maleatetrong> trong>vàtrong> phenylephrine trong>hydrochloridetrong> Để xác định được trong>paracetamoltrong>, chlorpheniramine trong>maleatetrong> trong>vàtrong> phenylephrine trong>hydrochloridetrong> bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử thì trong>paracetamoltrong>, chlorpheniramine trong>maleatetrong> trong>vàtrong> phenylephrine trong>hydrochloridetrong> phải hấp thụ quang trong khoảng bước sóng khảo sát. Do đó chúng tôi tiến DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN hành khảo sát phổ hấp thụ phân tử trong khoảng bướ c sóng từ 200 nm đến 900 nm của các dung dịch PRC, CPM trong>vàtrong> PNH có nồng độ là 10 mL (pha như ở mục 2.8). MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 44 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Kết quả phổ hấp thụ quang phân tử của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH ở bước sóng từ 200 - 300 nm được thể hiêṇ ở hiǹh 3.8. Hiǹh 3.8. Phổ hấp thụ quang của các dung dịch chuẩn PRC (1), CPM (2) trong>vàtrong> PNH (3) Nhâṇ xé t: Từ kết quả thu được cho thấy PRC có độ hấp thụ quang cực đại tại λ = 244 nm, CPM có độ hấp thụ quang cực đại tại λ = 265 nm trong>vàtrong> PNH có độ hấp thụ quang cực đại tại bước sóng λ = 275 nm. Phổ hấp thụ quang của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH xen phủ nhau gần như hoàn toàn, do đó gây khó khăn cho việc xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong hỗn hợp. Trên cơ sở khảo sát trong khoảng bước sóng 200 - 900 nm nhận thấy PRC, CPM trong>vàtrong> PNH gần như không hấp thụ ánh sáng. Mặt khác ở 200 – 215 nm thì độ hấp thụ quang của 3 chất lại rất lớn trong>vàtrong> không ổn định. Vì vậy, chúng tôi lưạ choṇ khoảng bướ c sóng từ 215 - 300 nm để tiến hành các nghiên cứ u tiếp theo. Abs (1) (2) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN (3) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Lý thuyết và ứng dụng Phương pháp phổ khối lượng & Sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xây dựng phương pháp xác định s allyl cystein trong tỏi và chế phẩm tỏi bằng sắc ký lỏng
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HPLC SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Xác định hàm lượng cyanid trong thủy sản bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm