Views
8 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 3.2.5. Khảo sát khoảng tuyến tính tuân theo định luật Bughe – Lambe – Bia của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong>vàtrong> xác định chỉ số LOD trong>vàtrong> LOQ 3.2.5.1. Khả o sá t khoả ng tuyến tính của PRC Pha 1 dãy dung dich ̣ PRC (pha như mục 2.8). Tiêń hành đo đô ̣ hâṕ thu ̣ quang của các dung dich ̣ ở bước sóng tôí ưu là 210 - 300 nm, trong>thờitrong> gian 30 phút sau khi pha tại nhiệt độ phòng trong>vàtrong> kết quả thu được ở hình 3.11. Abs Hình 3.11. Phổ hấp thụ quang của PRC ở các nồng độ 1,0 40,0 g/mL Bảng 3.11 là kết quả đo đô ̣ hâṕ thu ̣ quang của dung dịch PRC ở các nồng độ 1,050,0 (g/mL) tại bước sóng cực đại là 244 nm. Các giá tri ̣ghi trong bảng là giá tri ṭrung biǹh của 4 lâǹ đo. Bảng 3.11. Đô ̣hấ p thu ̣quang củ a dung dịch PRC ở cá c giá tri ṇồng độ C PRC (g/mL) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 A (λ = 244 nm) 0,061 0,135 0,205 0,271 0,316 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C PRC (g/mL) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 A (λ = 244 nm) 0,636 1,28 1,89 2,51 3,16 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 50 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Từ kết quả đo quang ở bảng 3.11, tiêń hành xây dưṇg đườ ng biểu diêñ sự phu ̣thuộc của đô ̣hâṕ thu ̣quang vào nôǹg độ PRC thu được hình 3.12. Hiǹh 3.12. Đườ ng hồi quy tuyến tính biểu diêñ sự phu ̣thuô ̣c củ a đô ̣hấ p thu ̣quang vào nồng đô ̣của PRC Nhận xét: Từ kết quả ở bảng 3.11, hình 3.11 trong>vàtrong> 3.12 cho thấy khi nồng độ PRC trong khoảng từ 1,0 ÷ 30,0 (g/mL) thì độ hấp thụ quang A< 2 trong>vàtrong> phụ thuộc tuyến tính tốt với nồng độ. Khi nôǹg đô ̣ PRC lớn hơn 40g/mL thì đô ̣hâṕ thụ quang A>2, sai số đo quang là lớn nhưng vẫn phụ thuộc tuyến tính vào nôǹg đô. ̣ Vì vậy có thể kết luận rằng độ hấp thụ quang của PRC tuân theo định luật Bughe - Lămbe - Bia trong khoảng nồng độ 1,030,0 (g/mL). 3.2.5.2. Xá c điṇh LOD và LOQ của PRC Từ kết quả thực nghiêṃ ở bảng 3.11 và hiǹh 3.12 ta thấy trong khoảng nôǹg đô ̣của PRC 1,0 50,0 µg/mL đô ̣hấp thu ̣quang phu ̣thuô ̣c tuyến tính vào nôǹg đô ̣ vớ i R=0,9999, đô ̣ nhaỵ lớ n nhất (B=0,062). Măt ̣ khác có thể thấy tai ̣ nôǹg đô ̣ 1µg/mL đô ̣ hâṕ thu ̣ quang bé (A= 0,061) gần vớ i tiń hiêụ nêǹ. Do đó có thể choṇ đườ ng chuẩn có khoảng nồng đô ̣ 1,0 5,0 µg/mL làm phương DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN triǹh tińh LOD và LOQ theo công thứ c (2.5) và (2.6). Kết quả tính LOD và LOQ của PRC được trình bày ở bảng 3.12. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn