Views
5 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.12. Kết quả xá c đinh ̣ LOD trong>vàtrong> LOQ của PRC http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> B SD LOD LOQ 0,062 4,9.10 -3 0,23 (g/mL) 0,76 (g/mL) Nhâṇ xét: Khoảng tuyến tính của PRC trong môi trườ ng HCl 0,1M là 1,0 30,0 µg/mL, giá trị LOD là 0,23(g/mL) trong>vàtrong> LOQ là 0,76(g/mL). 3.2.5.3. Khảo sát khoảng tuyến tính của CPM Pha một dãy dung dịch CPM có nồng độ tăng dần từ 1,050,0 g/mL(pha như mục 2.8). Tiến hành đo độ hấp thụ quang của các dung dịch đó ở bước sóng 210-300 nm sau khi pha 30 phút tại nhiệt độ phòng. Kết quả độ hấp thụ quang của một số dung dịch được thể hiện ở hình 3.13. Abs Hình 3.13. Phổ hấp thụ quang của CPM ở các nồng độ 1,050,0 g/mL Bảng 3.13 là kết quả đo đô ̣ hâṕ thu ̣ quang của dung dịch CPM ở các nồng độ 1,0 – 50,0 g/mL tại bước sóng cực đại là 265 nm. Các giá tri ̣ghi trong bảng 3.13 là giá tri ṭrung bình của 3 lần đo. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 52 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.13. Sựphụthuô ̣c đô ̣hấ p thụ quang củ a CPM theo nồng độ http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> C CPM (g/mL) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 A (λ = 265 nm) 0,021 0,041 0,064 0,081 0,107 C CPM (g/mL) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 A (λ = 265 nm) 0,199 0,394 0,593 0,775 0,984 Từ kết quả ở bảng 3.13, tiến hành xây dựng đường biểu diêñ sự phu ̣ thuô ̣c đô ̣hấp thu ̣quang vào nôǹg đô ̣CPM. Kết quả được thể hiêṇ ở hiǹh 3.14. Hình 3.14. Đường hồi quy tuyến tính biểu diễn sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang trong>vàtrong>o nồng độ CPM C(g/mL) Nhận xét: Từ kết quả ở bảng 3.13, hình 3.14 cho thấy trong khoảng nồng độ từ 1,0 ÷ 50,0 g/mL thì độ hấp thụ quang của CPM phụ thuộc tuyến DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN tính tốt với nồng độ. Vì vâỵ có thể kết luâṇ độ hấp thụ quang của CPM tuân theo định luật Bughe - Lămbe - Bia trong khoảng nồng độ từ 1,050,0 g/mL. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 53 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)