Views
5 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 3.2.5.4. Xác định LOD trong>vàtrong> LOQ của CPM Từ kết quả ở bảng 3.13 và hiǹh 3.14 nhâṇ thấy, ở khoảng nồng đô ̣ thâṕ 1,050,0 g/mL, đô ̣hâṕ thu ̣quang phu ̣thuô ̣c tuyến tińh tốt vào nồng đô ̣CPM vớ i (R = 0,9999); đô ̣ nhaỵ lớ n nhất (B = 0,019). Măt ̣ khác đô ̣ hâṕ thu ̣ quang của dung dich ̣ CPM tại nôǹg đô ̣ 1,0g/mL rất nhỏ (A = 0,021) gâǹ vớ i tiń hiêụ của đườ ng nêǹ. Do đó, chúng tôi choṇ đườ ng chuẩn trong khoảng nồng đô ̣ CPM từ 1,04,0g/mL làm phương triǹh tińh LOD và LOQ theo công thứ c (2.5) và (2.6). Kết quả thu được thể hiện ở bảng 3.14. Bảng 3.14. Kết quả tính LOD trong>vàtrong> LOQ của CPM B SD LOD LOQ 0,019 1,5810 -3 0,25 (g/mL) 0,83 (g/mL) Nhâṇ xét: Khoảng tuyến tính của CPM trong môi trường HCl 0,1M là 1,050,0 g/mL, giá trị LOD là 0,25 (g/mL) trong>vàtrong> LOQ là 0,83(g/mL). 3.2.5.5. Khả o sá t khoả ng tuyến tính của PNH Pha một dãy dung dich ̣ PNH có nôǹg đô ̣ tăng từ 1,0 50 µg/mL(pha như mục 2.8) tiêń hành đo đô ̣ hâṕ thu ̣ quang của các dung dich ̣ trong khoảng bướ c sóng tối ưu từ 200 - 300 nm sau khi pha 30 phút tại nhiệt độ phòng. Kết quả độ hấp thụ quang của một số dung dịch được thể hiện ở hình 3.15 trong>vàtrong> bảng 3.15. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 54 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Abs http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Hình 3.15. Phổ hấp thụ quang của PNH ở các nồng độ 1,0 50,0 g/mL Bảng 3.15 là kết quả đo đô ̣ hấp thu ̣ quang của dung dịch PNH ở các nồng độ 1,0 – 50,0 g/mL tại bước sóng cực đại là 275 nm. Các giá tri ̣ghi trong bảng 3.15 là giá tri ṭrung bình của 3 lần đo. Bả ng 3.15. Sự phụthuô ̣c đô ̣hấ p thụquang củ a PNH theo nồng độ C PN H (g/mL) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 A (λ = 275nm) 0,009 0,018 0,028 0,037 0,048 C PNH (g/mL) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 A (λ = 275 nm) 0,091 0,184 0,263 0,363 0,445 Từ kết quả đo quang ở bảng 3.15, tiêń hành xây dưṇg đường biểu diễn sự phu ̣ thuô ̣c của đô ̣ hâṕ thu ̣ quang trong>vàtrong>o nồng độ PNH. Kết quả được thể hiêṇ ở hiǹh 3.16. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 55 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG