Views
8 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Hiǹh 3.16. Đườ ng hồi quy tuyến tính biểu diêñ sự phu ̣thuô ̣c củ a đô ̣hấ p thu ̣quang vào nồng đô ̣PNH Nhâṇ xé t: Qua hình 3.16 trong>vàtrong> bảng 3.15 ta thấy khi nồng độ PNH nằm trong khoảng 1,0 50,0 g/mL thì độ hấp thụ quang phụ thuộc tuyến tính với nồng độ. Vì vâỵ có thể kết luận rằng độ hấp thụ quang của PNH tuân theo định luật Bughe - Lămbe - Bia trong khoảng nồng độ 1,0 50,0 (g/mL). 3.2.5.6. Xá c điṇh LOD và LOQ của PNH Từ kết quả ở bảng 3.15 và hiǹh 3.16 nhâṇ thấy trong khoảng nồng độ của PNH từ 1,050,0 g/mL độ hấp thụ quang vẫn phụ thuộc tuyến tính trong>vàtrong>o nồng độ vớ i R= 0,9996; độ nhạy lớn nhất (B= 0,0089). Mặt khác có thể thấy tại nồng độ 1 g/mL độ hấp thụ quang của PNH rất nhỏ (A=0,009), gần với tín hiệu nền. Vậy có thể chọn đường chuẩn trong khoảng nồng độ 1,03,0 g/mL làm phương trình tính LOD trong>vàtrong> LOQ theo công thứ c (2.5) và (2.6). Kết quả được trình bày ở bảng 3.16. C(g/mL) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 56 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.16. Kết quả tính LOD trong>vàtrong> LOQ của PNH http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> B SD LOD LOQ 0,008 7,1.10 -4 0,266 (g/mL) 0,89 (g/mL) Nhâṇ xé t: Khoảng tuyến tính của PNH trong dung môi HCl 0,1M là 1,050,0 g/mL, giá trị LOD là 0,266 (g/mL) trong>vàtrong> LOQ là 0,89(g/mL). 3.2.6. Khảo sát trong>vàtrong> đánh giá độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu trên các mẫu tự pha 3.2.6.1. Xá c đinh ̣ hà m lươṇg PRC và CPM trong hôñ hợp tựpha Tiêń hành pha các dung dịch hỗn hợp PRC và CPM trong HCl 0,1M theo tỷ lê ̣ C PRC /C CPM từ 1/1 đêń 1/100, các thể tích V PRC trong>vàtrong> V CPM được lấy như bảng 3.17 trong>vàtrong> định mức bằng dung dịch HCl 0,1M trong bình định mức 25 mL. Bả ng 3.17. Pha chế cá c dung dich ̣ hỗn hợp PRC và CPM Mẫu C PRC/ C CPM C PRC C CPM V PRC(1) V PRC(2) V PRC(3) V CPM 1 1/1 10,0 10,0 - - - 10,0 2 1/10 1 10,0 - - 10,0 10,0 3 1/20 0,5 10,0 - - 6,0 10,0 4 1/40 0,3 12,0 - - 6,0 12,0 5 1/50 0,4 20,0 - 5,0 - 20,0 6 1/60 0,2 12,0 - 3,0 - 12,0 7 1/80 0,2 16,0 - 3,0 - 16,0 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 8 1/100 0,2 20,0 3,0 - - 20,0 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 57 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)