Views
9 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bả ng 3.20. Kết quả tính nồng đô, ̣ sai số củ a PRC và PNH trong hỗn hợp http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Mẫu C PRC / C PNH C 0 PRC C 0 PNH C PRC C PNH RE% C PRC RE% C PNH 1 1/1 10,0 10,0 9,98 10,01 -0,2 0,10 2 1/10 1,0 10,0 0,99 10,01 -1,0 0,10 3 1/20 1,0 20,0 1,02 19,99 2,0 -0,05 4 1/40 0,5 20,0 0,48 19,9 -4,0 -0,50 5 1/50 0,4 20.0 0,36 20,14 -10,0 0,70 6 1/60 0,2 12,0 0,179 11,91 -10,5 -0,75 7 1/80 0,2 16,0 0,234 15,89 17,0 -0,69 8 1/100 0,2 20.0 0,16 19,79 -20,0 -1,05 trong bảng 3.20 thì: C 0 PRC trong>vàtrong> C 0 PNH (μg/mL) là hàm trong>lượngtrong> PRC, PNH tự pha trong các hôñ hợp. CPRC trong>vàtrong> CPNH (μg/mL) là hàm trong>lượngtrong> PRC, PNH xác định được theo phương pháp lọc kalman [13]. RE% CPRC trong>vàtrong> RE% CPNH là sai số phép xác định hàm trong>lượngtrong>. Nhận xét: Kết quả thu được ở bảng 3.20 cho thấy khi hàm trong>lượngtrong> PRC lớn hơn PNH 50 lần thì phương pháp lọc Kalman [13] mắc sai số lớ n (hơn 10%) đối vớ i cấu tử có nồng đô ̣ nhỏ , trong khi cấu tử có nồng độ lớn mắc sai số nhỏ (nhỏ hơn 1%). 3.2.6.3. Xá c điṇh hàm lươṇg CPM trong>vàtrong> PNH trong hỗn hợp tự pha Tiến hành pha các dung dịch hỗn hợp CPM và PNH trong HCl DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,1M theo tỷ lê ̣ C CPM/ C PNH từ 1/1 đến 1/50, các thể tích V CPM trong>vàtrong> V PNH được lấy như bảng 3.21 sau đó định mức bằng dung dịch HCl 0,1M trong bình định mức 25 mL. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bả ng 3.21. Pha chế cá c dung dich ̣ hỗn hợp CPM trong>vàtrong> PNH http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Mẫu C CPM / C PNH C CPM C PNH V CPM V PNH 1 1/1 10,0 10,0 10,0 1,0 2 1/5 4,0 20,0 10,0 2,0 3 1/10 1,0 10,0 10,0 3,0 4 1/15 1,0 15,0 10,0 4,0 5 1/20 1,0 20,0 8,0 5,0 6 1/30 0,6 18,0 5,0 8,0 7 1/40 0,5 20,0 5,0 10,0 8 1/50 0,4 20,0 5,0 10,0 trong bảng 3.22 thì: VCPM là thể tích dung dịch CPM với nồng độ 20 µg/mL. VPNH là thể tích dung dịch PNH với nồng độ 20 µg/mL. Thực hiêṇ phép đo đô ̣ hấp thu ̣ quang của các hỗn hợp trong khoảng bước sóng 200 – 300 nm, cứ 0,5 nm lấy một giá trị. Từ số liệu đo quang tiến hành tính hàm trong>lượngtrong> CPM trong>vàtrong> PNH theo chương trình lọc Kalman [13] trong>vàtrong> kết quả được trình bày ở bảng 3.22. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 61 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)