Views
3 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CỦA LUẬN VĂN Tiếng việt Tiếng Anh Viết tắt Paraxetamon Paracetamol PRC Clopheninamin maleat trong>Chlorpheniraminetrong> trong>maleatetrong> CPM Phenylephin hidrocloric trong>Phenylephrinetrong> trong>hydrochloridetrong> PNH Giới hạn phát hiện Limit Of Detection LOD Giới hạn định trong>lượngtrong> Limit Of Quantity LOQ Độ thu hồi Recovery Rev Sai số tương đối Relative Error RE Độ lệch chuẩn Standard Deviation SD Sắc lỏng hiệu năng cao High Performance Liquid Chromatography HPLC Độ hấp thụ quang Absorption Abs DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN iv Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC BẢNG CỦA LUẬN VĂN http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Bảng 3.1. Giá trị các đại trong>lượngtrong> đặc trưng.......................................................... 36 Bảng 3.2. Kết quả khảo sát trong>thờitrong> gian lưu .......................................................... 36 Bảng 3.3. Kết quả khảo sát diện tích pic ........................................................... 37 Bảng 3.4. Mối tương quan giữa nồng độ trong>vàtrong> diện tích pic của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH ................................................................................................................... 38 Bảng 3.5. Kết quả khảo sát độ lặp lại ................................................................ 41 Bảng 3.6. Kết quả phân tích thuốc Decolgen forte ........................................... 43 Bảng 3.7. Kết quả khảo sát độ đúng .................................................................. 42 Bảng 3.8. Kết quả đô ̣ hâṕ thu ̣ quang tại thờ i điểm 30 phút sau khi pha của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH ở các giá tri ̣pH. ................................................................. 46 Bảng 3.9. Sự phu ̣thuô ̣c độ hấp thụ quang theo trong>thờitrong> gian ................................. 47 Bảng 3.10. Sự phu ̣thuô ̣c độ hấp thụ quang theo nhiệt độ ................................. 49 Bảng 3.11. Đô ̣hâṕ thu ̣quang của dung dịch PRC ở các giá tri ṇồng độ .......... 50 Bảng 3.12. Kết quả xác điṇh LOD trong>vàtrong> LOQ của PRC ....................................... 52 Bảng 3.13. Sự phu ̣thuô ̣c đô ̣hâṕ thu ̣ quang của CPM theo nồng độ .............. 53 Bảng 3.14. Kết quả tính LOD trong>vàtrong> LOQ của CPM .............................................. 54 Bảng 3.15. Sự phu ̣thuô ̣c đô ̣hâṕ thu ̣quang của PNH theo nôǹg độ ................. 55 Bảng 3.16. Kết quả tính LOD trong>vàtrong> LOQ của PNH .............................................. 57 Bảng 3.17. Pha chế các dung dich ̣ hỗn hợp PRC và CPM ................................ 57 Bảng 3.18. Kết quả tińh nôǹg đô, ̣ sai số của PRC và CPM trong hỗn hợp ....... 58 Bảng 3.19. Pha chế các dung dich ̣ hỗn hợp PRC và PNH ................................ 59 Bảng 3.20. Kết quả tińh nôǹg đô, ̣ sai số của PRC và PNH trong hỗn hợp ....... 60 Bảng 3.21. Pha chế các dung dich ̣ hỗn hợp CPM trong>vàtrong> PNH ............................... 61 Bảng 3.22. Kết quả tińh nôǹg đô, ̣ sai số của CPM trong>vàtrong> PNH trong hỗn hợp ...... 62 Bảng 3.23. Pha các dung dịch chuẩn PRC, CPM, PNH và hỗn hợp ................ 63 Bảng 3.24. Kết quả tińh nôǹg đô, ̣ sai số của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH .................... 63 Bảng 3.25. Kết quả tính nồng độ, sai số PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong mẫu thuốc Decolgen forte. .................................................................................................. 65 Bảng 3.26. Kết quả xác định độ thu hồi của PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong mẫu thuốc Decolgen forte. ........................................................................................ 66 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN v Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Lý thuyết và ứng dụng Phương pháp phổ khối lượng & Sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò graphit
Xây dựng phương pháp xác định s allyl cystein trong tỏi và chế phẩm tỏi bằng sắc ký lỏng
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HPLC SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
BCKH Ứng dụng của sắc ký hiệu năng cao (HPLC) trong phân tích thực phẩm
Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm