Views
8 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bả ng 3.22. Kết quả tính nồng đô, ̣ sai số củ a CPM trong>vàtrong> PNH trong hỗn hợp http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Mẫu CPM/PNH C o CPM C o PNH C CPM C PNH RE% C CPM RE% C PNH 1 1/1 10,0 10,0 9,98 10,01 -0,2 0,10 2 1/5 4,0 20,0 3,98 20,01 -0,5 0,10 3 1/10 1,0 10,0 0,99 10,03 -1,0 0,30 4 1/15 1,0 15,0 1,02 14,95 2,0 -0,33 5 1/20 1,0 20,0 0,98 20,09 -2,0 0.45 6 1/30 0,6 18,0 0,63 18,30 5,0 1,60 7 1/40 0,5 20,0 0,47 20,5 -6,0 2,50 8 1/50 0,4 20,0 0,43 20,7 7,5 3,50 trong bảng 3.22 thì: C o PNH trong>vàtrong> C o CPM (μg/mL) là hàm trong>lượngtrong> CPM trong>vàtrong> PNH tự pha trong các hôñ hợp. CPNH trong>vàtrong> CCPM (μg/mL) là hàm trong>lượngtrong> CPM trong>vàtrong> PNH xác định được theo phương pháp lọc kalman [13]. RE% CPNH trong>vàtrong> RE% CCPM là sai số phép xác định hàm trong>lượngtrong>. Nhận xét: Kết quả thu được ở bảng 3.22 cho thấy khi hàm trong>lượngtrong> CPM/PNH từ 1/1 đến 1/20 lần thì phương pháp lọc Kalman [13] mắc sai số đều (

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.23. Pha các dung dịch chuẩ n PRC, CPM, PNH và hỗn hợp http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Mẫu Tỷ lê ̣ PRC:PNH: CPM VPRC 20 μg/mL VPNH(1) 20 μg/mL VPNH(2) 5 μg/mL VCPM (1) 20 μg/mL VCPM(2) 3 μg/mL 1 1:1:1 10,0 10,0 - 10,0 - - 2 10:2:1 10,0 2,0 - 1,0 - - 3 50:2:1 10,0 - 5,0 - 5,0 - 4 80:4:1 8,0 - 5,0 - 2,5 - VCPM(3) 1 μg/mL 5 100:4:1 10,0 - 1,5 - - 3,0 trong đó: VPRC; VPNH(1); VPNH(2); VCPM(1); VCPM (2); VCPM(3) lần lượt là thể tích của dung dịch PRC; PNH trong>vàtrong> CPM tương ứng với các nồng độ ghi ở bảng. Đo đô ̣ hâṕ thụ quang của các hỗn hợp trong khoảng bước sóng 200 – 300 nm, cứ 0,5 nm lấy 1 giá trị. Từ kết quả đo quang tiến hành tính hàm trong>lượngtrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH theo chương trình lọc Kalman [13]. Kết quả được trình bày ở bảng 3.24. Bả ng 3.24. Kết quả tính nồng đô, ̣ sai số củ a PRC, CPM trong>vàtrong> PNH Mẫu PRC: PNH : CPM C o PRC C o PNH C o CPM C PRC C PNH C CPM RE% C PRC RE% C PNH RE% C CPM 1 1:1:1 10,0 10,0 10,0 9,99 9,90 10,1 -0,1 -1,0 1,0 2 10:2:1 10,0 2,0 1,0 10,01 1,94 0,96 0,1 -3,0 -3,6 3 50:2:1 10,0 0,4 0,2 10,05 0,37 0,22 0,5 -6,5 11,5 4 80:4:1 8,0 0,4 0,1 8,08 0,37 0,02 1,0 -7,5 -80,0 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 5 100:4:1 10,0 0,4 0,1 10,08 0,35 0,02 0,8 -10 -95,0 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 63 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)