Views
3 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> trong bảng 3.24 thì: C 0 là nồng độ PRC, CPM trong>vàtrong> PNH pha chế đã biết. C là nồng độ PRC, CPM trong>vàtrong> PNH tính được theo phương pháp lọc kalman [13]. RE% là sai số phép xác định hàm trong>lượngtrong>. Nhận xét: Kết quả thu được ở bảng 3.24 cho thấy khi tỷ lệ hàm trong>lượngtrong> PRC: PNH: CPM từ 50: 2: 1 trở lên thì phương pháp lọc Kalman [13] mắc sai số lớn, đối với cấu tử có nôǹg đô ̣ nhỏ (>10%) trong khi cấu tử có nôǹg đô ̣lớ n mắc sai số nhỏ (

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.25. Kết quả tính nồng độ, sai số PRC, CPM trong>vàtrong> PNH http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> trong mẫu thuốc Decolgen forte Mẫu C o PRC C o PNH C o CPM C PRC C PNH C CPM RE% C PRC RE% C PNH RE% C CPM 1 5,0 0,1 0,02 5,05 0,11 0,015 1,0 10,0 -25,0 2 10,0 0,2 0,04 9,92 0,23 0,013 -0,80 15,0 -67,5 3 15,0 0,3 0,06 15,06 0,24 0,099 0,40 -20,0 65,0 4 20,0 0,4 0,08 19,96 0,28 0,15 -0,20 -30,0 87,5 5 25,0 0,5 0,10 24,98 0,64 0,01 -0,08 28,0 -90,0 Đánh giá độ đúng của phương pháp bằng cách thêm vào dung dich ̣ mâũ phân tích môṭ lươṇg chińh xác PRC, CPM trong>vàtrong> PNH đã biết nồng đô. ̣ Đo phổ và tính độ thu hồi PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong mâũ qua đó đánh giá đô ̣ tin câỵ của phép phân tićh. Đo phổ ở bướ c sóng từ 200-300 nm. Từ kết quả đo đô ̣ hâṕ thu ̣ quang, tińh toán xác đinh ̣ hàm lươṇg PRC, CPM trong>vàtrong> PNH theo phương pháp lọc Kalman [13] trong>vàtrong> qua đó tińh đô ̣ thu hôì. Kết quả được thể hiện ở bảng 3.26. trong bảng 3.26 thì: C o PRC, C o PNH trong>vàtrong> C o CPM (μg/mL) là hàm trong>lượngtrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong thuốc Decolgen forte trước khi thêm chuẩn. CPRC, CPNH trong>vàtrong> CCPM (μg/mL) là hàm trong>lượngtrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH xác định được sau khi thêm chuẩn. Rev(%) CPRC, Rev(%) CPNH, Rev(%) CCPM là độ thu hồi. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CƠ SỞ LÝ THUYẾT HPLC SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO