Views
9 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 4. Đã xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong hỗn hợp 2 trong>vàtrong> 3 cấu tử cho thấy có thể xác định được PRC trong hỗn hợp tương đối chính xác, phải sử dụng phương pháp thêm chuẩn để xác định hàm lươṇg CPM trong>vàtrong> PNH trong mâũ thuốc Decolgen forte. 5. Sử dụng phương pháp thêm chuẩn xác định PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong mâũ thuốc Decolgen forte với độ thu hồi của PRC từ 98,9% đến 100,1%, của PNH là từ 98,1% đến 99,6% trong>vàtrong> của CPM là từ 97,8% đến 100,5% 6. Kết quả xác định PRC, CPM trong>vàtrong> PNH trong thuốc Decolgen forte theo phương pháp HPLC trong>vàtrong> phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử sử dụng chương trình lọc Kalman là như nhau. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> Tiếng Việt: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lê Ngọc Anh (2011), “Xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> acetaminophen, loratadin trong>vàtrong> dextromethorphan hydrobrommit trong thuốc viên nén hapacol-CF bằng phương pháp trắc quang’’, Luận văn thạc sĩ khoa học hóa học, Trường đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên. 2. Bộ Y tế (2010), Dược điển Việt Nam IV, NXB Y học. 3. Bộ Y tế (2012), Dược thư Việt Nam, NXB Y học. 4. Trần Quốc Chính (2015), “Ðịnh trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> trong>paracetamoltrong>, codein trong thuốc panadol extra trong>vàtrong> hapacol extra bằng phương pháp HPLC trong>vàtrong> phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử’’, Luận văn thạc sĩ khoa học hóa học, Trường đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên. 5. Trần Tứ Hiêú (2003), Phân tích trắc quang phổ hâṕ thụ UV-Vis, NXB ĐHQG Hà Nội. 6. Đỗ Thị Thu Hường (2011), “Xây dựng phương pháp định trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> trong>paracetamoltrong>, dextromethorphan hydrobromid, loratadin trong chế phẩm bằng HPLC’’, Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, Đại học Dược Hà Nội. 7. Phạm Luận (1997), Sổ tay pha chế hóa chất, Trường ĐHKHTN–Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 8. Vũ Duy Long (2014), “trong>Địnhtrong> trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> trong>paracetamoltrong>, clopheninamin maleat trong>vàtrong> phenylephin hydroclorit trong thuốc TIFFY bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) trong>vàtrong> phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (UV-Vis)’’, Luận văn thạc sĩ khoa học hóa học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên. 9. Nguyễn Thành Lộc (2013), “Xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> acetaminophen trong>vàtrong> ibuprofen trong chế phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao- DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN HPLC’’, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 10. Đào Thị Lan Phương (2013), “Ðịnh trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> dextromethophan HBr, clopheninamin maleat trong>vàtrong> guaifenesin trong thuốc viên methophan bằng MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 69 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)