Views
8 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> phương pháp trắc quang’’, Luận văn thạc sĩ khoa học hóa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. 11. Thái Duy Thìn, Thái Phan Quỳnh Như, Trần Việt Hùng, Võ Thu Hà, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Văn Đức (2005), “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao trong>vàtrong> đo quang phổ UV-Vis để định tính, định trong>lượngtrong> các hoạt chất trong thành phần một số thuốc có từ 2 đến 5 thành phần”, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ - Trường Đại học Dược Hà Nội. 12. Nguyễn Thị Thuỳ Thương đã “trong>Địnhtrong> trong>lượngtrong> trong>đồngtrong> trong>thờitrong> trong>paracetamoltrong>, clopheninamin maleat trong thuốc Coldcmin trong>vàtrong> Pacemin bằng phương pháp HPLC trong>vàtrong> phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử”, Luận văn thạc sĩ khoa học hóa học, Trường đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên. 13.Mai Xuân Trường (2008), “ Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc Kalman’’, Luận án Tiến sĩ hóa học, Đại học KHTN–ĐHQG Hà Nội. 14. Mai Xuân Trường (2014), “Xác định dextromethophan HBr, clopheninamin maleat trong>vàtrong> guaifenesin trong thuốc viên methophan thep phương pháp phổ hấp thụ phân tử UV-Vis sử dụng thuật toán lọc Kalman”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý trong>vàtrong> Sinh học, Tập 19, Số 1/2014, tr. 32 - 37. Tiếng Anh: 15 . Alagar Raja .M, Samatha .M David Banji , Rao.K.N.V , Sujitha , Vinod. J, Selva Kumar.D (2013), “Analytical method development and validation of acetaminophen, dextromethorphan hydrobromide and doxylamine succinate in soft gel capsule dosage form by using RP-HPLC’’, World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences Volume 2, Issue 6, pp. 5852-5862. 16. Fegade, J. D, Bhole, R. P, Shaikh I, Chaudhari, R. Y, Patil, V. R (2009), “Development and Validation of Reverse Phase High Performance Liquid DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chromatographic Method for Simultaneous Estimation of Acetaminophen and Piroxicam in Tablet”, International Journal of PharmTech Research, Vol.1, No.2, pp. 184-190. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 17. Hatice Caglar, Saliha Ebru Buyuktuncel (2014), “HPLC method development and validation: Simultaneous determination of active ingredients in cough and cold pharmaceuticals’’, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ISSN- 0975-1491 Vol 6, Issue 10, 2014, pp. 421-428. 18. Hussen Al-akraa, Nazira Sarkis, Mohannad Allshehaby(2013), “ New rapid RP-HPLC method for simultaneous determination of some decongestants and coygh-sedativex’’, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ,vol. 5, pp. 234-241. 19. LoharV.R, ManeAruna, Chavanjaykar, PalledM.S, BhatA.R(2011), “Simultaneous Estimation of Acetaminophen , Caffeine, Pseudoephedrine Hydrochloride, Dextromethorphan Hydrobromide and Loratadine in Tablet Dosage form by RP-HPLC’’, Asian Journal of Research in Chemistry Year 2011, Volume 4 Issue, pp. 1141-1147. 20. P.G. Bhortake, R.S. Lokhande(2014), “Simultaneous Determination of Acetaminophen, trong>Phenylephrinetrong> Hydrochlorit and Dextromethorphan Hydrobromide in Liquicap Dosage form by RP-HPLC’’, International Journal of Pharma Research & Review, Sept 2014; 3(9), pp. 9-14. 21. Siladitya Behera, Subhajit Ghanty, Fahad Ahmad, Saayak Santra, and Sritoma Banerjee (2012), “UV-Visible Spectrophotometric Method Development and Validation of Assay of Paracetamol Tablet Formulation, Analytical & Bioanalytical Techniques Behera, J Anal Bioanal Techniques 2012, pp. 3-6’’. 22. Zahiad A.Chaudhary, Jignasha Derasari(2014), RP-HPLC method development and validation for simultaneous estiation of dextromethorphan hydrobromide and quinidine sulphate, International Bulletin of Drug Research, 4(7),pp. 66-83, 2014. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử (2017)