Views
6 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN Câu 1: Tìm nghiệm x của phương trình thỏa mãn điều kiện 1 sin x < . 2 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 30 BỘ ĐỀ TN- SỐ 09 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) ( ) 3 2 2 2 sin x + sin x − sin x + 1 = 3 − 2sin x − cos x π π A. x = kπ , k ∈Z . B. x = + kπ , k ∈Z . C. x = + kπ , k ∈Z . D. x ∈∅ . 2 6 Câu 2: Tìm m để phương trình ( ) A. 7 − < m ≠ 5 . B. 2 2 2 ⎛ π π ⎞ msin x − m − 2 sin 2x + mcos x = 5 có hai nghiệm x ∈ ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ . 7 m < . C. 7 < m ≠ 5 . D. 2 2 Trang 1 7 m < − . 2 Câu 3: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, ,4 ,5 ,6 lập thành số tự nhiên chẵn có 5 chữ số phân biệt nhỏ hơn 25000. Tính số các số lập được. A. 360. B. 370. C. 380. D. 400. Câu 4: Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các số 0, 1, 2, 3, ,4 ,5 ,6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn là số chẵn đồng thời chữ số hàng đơn vị bằng tổng các chữ số hàng chục, trăm và nghìn. A. 1 2 . B. 1 8 . C. 1 40 . D. 2 3 . Câu 5: Tìm số nguyên dương n thỏa mãn các điều kiện sau ⎧ 5 C − C < A ⎪ 4 ⎨ ⎪ n−4 7 3 Cn+ 1 ≥ An + 1 ⎪⎩ 15 4 3 2 n−1 n−1 n−2 k k (Ở đây A , C lần lượt là số chỉnh hợp và số tổ hợp chập k của n phần tử). n n A. n = 7 B. n = 8 C. n = 9 D. n = 10 Câu 6: Cho dãy số { } u xác định bởi Hãy tính tổng S = u1 + u2 + ... + u 4 . 2018 −1 n u n 1 = , n ≥1. 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 n + n + n + n + 2n + n + n + 3n + 3n + 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 2016. B. 2017. C. 2018. D. 2019. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 7: Tính giới hạn lim ( x ) 2 3000 3 x 3 3000 x→−∞ + − + . www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 0. B. 6. C. +∞ . D. −∞ . Câu 8: Cho hàm số ( ) Mệnh đề nào sau đây là đúng? ⎧x + 1 khi x < −π ⎪2sin x f x = ⎨ khi − π < x < 0 . ⎪ x ⎪ ⎩x + 2 khi x ≥ 0 A. Hàm số gián đoạn tại điểm x = − π . B. Hàm số gián đoạn tại các điểm x = 0; x = − π . C. Hàm số gián đoạn tại điểm x = 0 . D. Hàm số không có điểm gián đoạn. Câu 9: Cho hàm số f ( x) ⎛ 1 ⎞ = −∞; −2 ∪ ⎜ ;4 ⎟ 2 A. S ( ) ⎛ 1 ⎞ = −∞; −2 ∪ ⎜ ;6 ⎟ 2 C. S ( ) Câu 10: Cho tứ diện . qua MN cắt ( ) hành. 1 = ln 3 π ′ > . Tìm tập nghiệm của bất phương trình f ( x) ( − x) 3 ⎝ ⎠ . B. ( ) ⎛ 1 S 2 ⎞ = −∞; −2 ∪ ⎜ ;5 ⎟ ⎝ ⎠ . ⎝ ⎠ . D. ( ) ⎛ 1 S 2 ⎞ = −∞; −2 ∪ ⎜ ;3 ⎟ ⎝ ⎠ . π 6 sin 2 ∫ 0 2 x + 2 S ABC có M, N lần lượt là điểm chia SA và SC theo cùng tỉ số k. Mặt phẳng ( α ) ABC theo giao tuyến cắt BC tại P và cắt AB tại Q. Tính tỉ số QB để MNPQ là hình bình QA A. k. B. 2k . C. 1 2 k . D. 3 2 k . ax + 4 Câu 11: Đồ thị hàm số y = đi qua điểm 3x + b A. a + b = 11. B. a − b = 2 . C. ab = 35. D. Câu 12: Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành A. C. 4 2 = + 3 − 1. B. y x x y x 2x 2 4 2 = − + − . D. Câu 13: Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số t dt ⎛ 9 ⎞ ⎛ 1 13 ⎞ A⎜1; ⎟, B ⎜ ; ⎟ . Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng ? ⎝ 10 ⎠ ⎝ 2 17 ⎠ = − − 2 + − 1. 3 2 y x x x y x 4x 1 y = 4 2 = − − + . ( m ) 2 − 1 x + 1 x − m a 1 b = 2 . DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN có tiệm cận ngang là y = 3 . . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC