Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. m = 3 . B. m = 2 . C. m = 1. D. m∈∅ . Câu 14: Tìm giá trị nhỏ nhất của m làm cho hàm số 1 = + − − + đồng biến trên R . 3 3 2 2 y x mx mx m 5m A. − 4 . B. − 1. C. 0. D. 1. Câu 15: Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là sai? A. Hàm số y f ( x) = đạt cực đại tại điểm x x0 B. Đồ thị của một hàm đa thức y f ( x) = khi và chỉ khi f ′( x 0 ) = 0 và ( ) = luôn cắt trục tung. C. Đồ thị của hàm bậc ba luôn cắt trục hoành tại ít nhất một điểm. 2x − 2 D. Đồ thị hàm số y = đi qua điểm x + 1 Câu 16: Tìm giá trị của m để hàm số y = M ⎛ 2 ⎜ 2; ⎞ ⎟ ⎝ 3 ⎠ . x + m x 2 + 1 0;+∞ . đồng biến trong khoảng ( ) A. m ≤ 0 . B. m ≤ 1. C. m ≤ − 1. D. m ≤ 2 . f " x < 0 . 3 2 Câu 17: Đồ thị hàm số y = f ( x) = x + ax + bx + c có hai điểm cực đại là A( − 2;16) và ( 2; 16) a + b + c . A. − 12 . B. 0. C. − 6 . D. − 3 . Câu 18: Cho biết hàm số f ( x) = 2 2 3 n trị của ( ) 2 + n+ 2017 a + b − 44 , ∀n ∈ N . 0 B − . Tính ax + b đạt giá trị lớn nhất bằng 4 và giá trị nhỏ nhất bằng − 1. Tính giá x + 1 A. 1. B. 0. C. − 1. D. 2018. Câu 19: Giả sử M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ − 1;4 ] . Khi đó giá trị m M bằng: A. 7 17 . B. 8 17 . C. 9 10 . D. 17 17 . 3 2 y x x x = − 9 + 24 − 68 Câu 20: Một nông dân muốn rào lại bãi cỏ hình chữ nhật dọc một con sông, cạnh dọc sông không cần phải rào. Ông có 1000m lưới sắt để rào. Tính diện tích bãi cỏ lớn nhất mô tả ở trên có thể rào được. A. 125 m 2 . B. 1250 m 2 . C. 12500 m 2 . D. 125000 m 2 . x ⎛ 5.2 −8 ⎞ Câu 21: Gọi a là nghiệm duy nhất của phương trình log2 ⎜ 3 x x ⎟ = − . Tính giá trị của biểu thức ⎝ 2 + 2 ⎠ DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN P log = a . 2 ( 4a) A. P = 4 . B. P = 8 . C. P = 2 . D. P = 1. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 22: Cho a, b, n > 0 và a ≠ 1, ab ≠ 1. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tính giá trị của biểu thức T loga n = − loga b . log n ab http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. T = 4 . B. T = 3. C. T = 2 . D. T = 1. Câu 23: Cho 0 < x, y, z ≠ 1 và thỏa mãn xyz = 1. Tính giá trị của biểu thức ⎛ x y z ⎞⎛ ⎞ S = ⎜log z + log x + log y ⎟ log x z + log y x + log z y . ⎝ y z x ⎜ ⎟ ⎠⎝ y z x ⎠ A. S = 7 . B. S = 8. C. S = 9 . D. S = 3. Câu 24: Tìm số nghiệm của phương trình 2log ( cot x) log ( cos x) 3 2 ⎡π ⎤ = trong đoạn ⎢ ;2π ⎣ 3 ⎥ ⎦ . A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của a để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x. x+ 2 ( ) x a.9 + a − 1 3 + a − 1 > 0 . A. a > 1. B. a ≥ 1. C. a < 1. D. a ≤ 1. Câu 26: Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn 3 3 P = ⎛ ⎜ log 1 x ⎞ ⎟ + ⎜ ⎛ log 1 y −1 ⎞ ⎟ . ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ A. 27 − . B. 0. C. 4 Câu 27: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 1 xy = 4, x ≥ , y ≥ 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 4 − . D. − 9 . 27 A. ln x > 1 ⇔ x > e . B. ln a = ln b ⇔ a = b > 0 . log x < 0 ⇔ 0 < x < 1. D. log 1 a > log 1 b ⇔ a > b > 0 . C. 2017 2018 2018 Câu 28: Chu kì bán rã của Cacbon 14 C là khoảng 5730 năm. Người ta tìm một mẫu đồ cổ một lượng Cacbon và xác định nó đã mất 25% lượng Cacbon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ cổ đó có tuổi là bao nhiêu? (lấy gần đúng). A. 2376 năm. B. 2377 năm. C. 2378 năm. D. 2379 năm. sin x x Câu 29: Giả sử F ( x ) là một họ nguyên hàm của hàm số f ( x) = trên khoảng ( ) phân 3 sin 2x ∫ dx . x 1 A. F ( 3) − F ( 1) . B. F ( 6) − F ( 2) . C. F ( 4) − F ( 2) . D. F ( 6) F ( 4) 0;+∞ . Tính tích DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − . MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC