Views
2 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định * Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm tôn bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng. Kí hiệu V 1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V 2 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo V1 cách 2. Tính tỉ số V . 2 V1 1 A. V = 2 . B. V1 1 V = . C. V1 2 V = . D. V1 2 V = . 2 2 Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng d đi qua điểm ( 0; 1;1) 2 2 M − và có vectơ chỉ n = a; b; c phương u = ( 1;2;0 ) . Gọi ( P ) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và có vectơ pháp tuyến là ( ) với 2 2 2 a + b + c > 0 . Cho biết kết quả nào sau đây đúng? A. a = 2b . B. a = − 3b . C. a = 3b . D. a = − 2b . Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M ( 3;1;1 ), N ( 4;8; −3 ), P( 2;9; − 7) và mặt phẳng ( Q) : x + 2y − z − 6 = 0 . Đường thẳng d qua G vuông góc với ( Q ) . Tìm giao điểm K của mặt phẳng ( Q ) và đường thẳng d. Biết G là trọng tâm ∆ MNP . A. K ( 1;2;1 ) . B. K ( 1; −2; − 1) . C. K ( −1; −2; − 1) . D. ( 1;2; 1) K − . Câu 48: Trong không gian Oxyz, lập phương trình mặt cầu ( S ) đi qua điểm ( 1;4; 1) ba mặt phẳng tọa độ. 2 2 2 + 3 + − 3 + + 3 = 27 . B. A. ( x ) ( y ) ( z ) 2 2 2 C. ( x ) ( y ) ( z ) − 3 + − 3 + + 3 = 9 . D. + + + 3 − 3 − 3 − 9 = 0 . 2 2 2 x y z x y z + + − 6 − 6 − 6 + 18 = 0 . 2 2 2 x y z x y z Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x − y + z − 1 = 0 và điểm ( 1; 1;2 ) đường thẳng đi qua A và vuông góc với ( P ) . Tính bán kính của mặt cầu ( ) ∆ , đi qua A và tiếp xúc với ( P ) . M − và tiếp xúc với DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A − . Gọi ∆ là S có tâm thuộc đường thẳng MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com A. 3 R = . B. 2 3 R = . C. 3 3 R = . D. 4 Câu 50: Trong không gian Oxyz, xét vị trí tương đối của hai mặt cầu sau 3 R = . 5 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ( ) 2 2 2 S1 : x + y + z − 4x + 8y − 2z − 4 = 0 . ( ) 2 2 2 S2 : x + y + z + 2x − 4y − 4z + 5 = 0 A. Ngoài nhau. B. Cắt nhau. C. Tiếp xúc ngoài. D. Tiếp xúc trong. --- HẾT --- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER