Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 8) [DC11042018]

https://app.box.com/s/nhxs7vnw9na94twmj7hc0inbdjzwv940

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định + Trường hợp 1: a 1 = 1. Có 4 cách chọn a 5 và + Trường hợp 2: a1 = 2, a2 lẻ. 3 A 5 cách chọn các chữ số còn lại nên có 4. A = 240 số. 2 2 Có 2 cách chọn a 2 , 3 cách chọn a 5 và A 4 cách chọn các chữ số còn lại nên có 2.3. A = 72 số. + Trường hợp 3: a1 = 2, a2 chẵn. 2 2 Có 2 cách chọn a 2 , 2 cách chọn a 5 và A 4 cách chọn các chữ số còn lại nên có 2.2. A = 48 số. Vậy có 240 + 72 + 48 = 360 số, Câu 4: Đáp án C Gọi số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một được chọn từ các chữ số 0; 1; 2; 3;4;5;6 là abcd . a có 6 cách chọn; các số còn lại có n . Do đó ( Ω ) = 720 3 A cách chọn. Suy ra số phần tử của S là 6. A = 720 3 6 Gọi A là biến cố: “số được chọn là số chẵn đồng thời chữ số hàng đơn vị bằng tổng các chữ số hàng chục, trăm và nghìn”. ⎧⎪ d ∈ 0;2;4;6 ⎧⎪ d ∈ 4;6 Số được chọn thỏa mãn yêu cầu đề bài nếu ⎨ ⇒ ⎨ ⎪⎩ d = a + b + c ⎪⎩ d = a + b + c . * Trường hợp 1: Số có dạng abc 4 với + + = 4 3 5 { } { } a b c suy ra tập { a; b; c } là { } 6 4 4 0;1;3 . Vì a,b,c đôi một khác nhau nên có 2 cách chọn a; 2 cách chọn b; 1 cách chọn c. Do đó số các số thuộc dạng này là 2.2.1 = 4 . * Trường hợp 2: Số có dạng abc 6 với + + = 6 { } { } { } 0;1;5 , 0;2;4 , 1;2;3 . + Nếu { a; b; c } là tập { 0;1;5 } hoặc { } + Nếu { a; b; c } là tập { } a b c suy ra tập { ; ; } a b c có thể là một trong các tập 0;2;4 thì mỗi trường hợp có 4 số (tương tự trường hợp trên) 1;2;3 thì có P 3 = 3! = 6 số. Do đó số các số thuộc dạng này là 4 + 4 + 6 = 14 . n A . Qua hai trường hợp trên, ta suy ra ( ) = 14 + 4 = 18 Vậy xác suất cần tìm là P ( A) Câu 5: Đáp án D Điều kiện: n −1≥ 4 ⇔ n ≥ 5 Hệ điều kiện ban đầu tương đương: ( ) ( Ω) n A 18 1 = = = . n 720 40 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ⎧ ⎪ ⇔ ⎨ ⎪ ⎪⎩ ( n − )( n − )( n − )( n − ) ( n − )( n − )( n − ) 1 2 3 4 1 2 3 5 − < 4.3.2.1 3.2.1 4 − − 1 1 2 3 7 ≥ ( n + 1) n( n −1) 5.4.3.2.1 15 ( n + ) n( n − )( n − )( n − ) 2 ⎧n − n − < 9 22 0 ⎪ ⎨n 5n 50 0 n 10 ⎪n ≥ 5 ⎩ 2 ⇔ − − ≥ ⇔ = Vậy n = 10 thỏa yêu cầu bài toán. Câu 6: Đáp án B Ta có u n = Khi đó 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 1 n + n + n + n + 2n + n + n + 3n + 3n + 1 = = 4 4 4 4 n n n n n n n n 1 + + 1 + + 1 + + 1 + 1 1 ( ) ( ) 4 + 4 + 1 + + 1 4 + 4 + 1 n n n n n n 1 n + 1 − = = 4 4 ( n 2)( n 3) 4 4 ( n + n + 1)( n + n + 1) ( n + 1 + n )( n + 1 − n ) 4 4 = n + − n n ≥ 1 , 1 S = u + u + + u = − + − + + − − 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 .... 4 2 1 3 2 ... 2018 2018 1 2018 −1 = − = Câu 7: Đáp án C 4 4 2018 1 2017 Ta có lim ( x ) 2 3000 3 x 3 3000 ( ) x→−∞ Câu 8: Đáp án A Tại điểm Ta có f ( x) + − + = +∞ − −∞ = +∞ x = −π hàm số không xác định nên hàm số gián đoạn. ⎛ 2sin x ⎞ lim = lim ⎜ ⎟ = 2 ⎝ x ⎠ − − x→0 x→0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ( ) = ( + ) = = ( ) lim f x lim x 2 2 f 0 . + + x→0 x→0 Do lim ( ) = lim ( ) = ( 0) f x f x f nên hàm số liên tục tại điểm x = 0 . + − x→0 x→0 n www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG